Omzetkengetallen Ruimtelijk economisch onderzoek 2018

Nieuwsbericht

Bron: Retail Insiders

Nu te downloaden op Retail Insiders; de notitie ‘Omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk economisch onderzoek, 2018’. Nieuw in deze editie is de toevoeging van een 5- jaars gemiddelde voor de vloerproductiviteit.

Nu te downloaden op Retail Insiders; de notitie ‘Omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk economisch onderzoek, 2018’. Nieuw in deze editie is de toevoeging van een 5- jaars gemiddelde voor de vloerproductiviteit.

De notitie ‘Omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk economisch onderzoek, 2018’ een initiatief van INretail, NRW en een negental adviesbureaus*, met Panteia als statistisch uitvoerder. Met de publicatie willen we het gebruik van eenduidige omzetkengetallen en rekenmethoden voor ruimtelijk economisch onderzoek stimuleren. Denk daarbij aan de berekeningen die provincies en gemeenten laten doen als gewerkt wordt aan nieuwe detailhandelsvisies of de actualisering van bestaande. Maar ook voor het berekenen van de mogelijkheden om uw winkel uit te breiden of elders te vestigen.

In de notitie is, net als in voorgaande edities, een toelichting opgenomen waarmee binding en afvloeiingscijfers  vanuit koopstroomgegevens waarin internet is meegenomen, kunnen worden gecorrigeerd naar alleen fysieke binding en afvloeiing. Tot op heden zijn er nog geen gegevens bij CBS beschikbaar van de totale online omzet (inclusief webshop/postorderbedrijven) op branche specifiek niveau. Voor een overzicht van cijfers rondom internetverkopen afkomstig van CBS, Thuismarktmonitor en KSO Randstad 2018, zie Online Retail op de Branche pagina.

We raden ieder aan om het 5- jaars gemiddelde te gebruiken in zijn berekeningen, zodat de effecten van bijvoorbeeld (grote) faillissementen over een langere periode worden uitgesmeerd. Let op het landelijke (5-jaars) gemiddelde is niet per definitie de norm voor goed functioneren van een winkelgebied. Er kunnen lokale situaties voor doen waardoor deze afwijkt bijvoorbeeld verschil in huurniveaus tussen steden en platteland. Door een lager huurniveau is het mogelijk om als retailer een lagere vloerproductiviteit te realiseren en toch rendabel te zijn.  

* BRO, Bureau Stedelijke Planning, DTNP, Ecorys, I&O Research, Rho adviseurs, Seinpost Adviesbureau en de STEC groep.

Omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk economisch onderzoek, 2018


Deel deze pagina

Koopstromen