(On-)mogelijkheden van ‘blurring’ in detailhandel, horeca en dienstverlening

Nieuwsbericht

Bron: Platform 31

Steeds meer ondernemers willen een bedrijf starten waarin horeca en retail, cultuur, dienstverlening en andere functies met elkaar worden gecombineerd. Dit mengen van functies wordt ook wel ‘blurring’ genoemd.

Slimmer bestaande regels interpreteren

Het inpassen van nieuwe, gemengde bedrijfsmodellen in bestaande regels, levert geregeld ingewikkelde discussies op tussen ondernemers en gemeenten. Om meer helderheid te scheppen over wat binnen de kaders van huidige wet- en regelgeving wel en niet mag bij het mengen van detailhandel en horeca, is een infographic gemaakt. Tegelijkertijd laat deze infographic zien hoe ondernemers en de overheid de regels slimmer kunnen interpreteren. In de casussen wordt qua regelgeving vooral gekeken naar de Drank- en Horecawet en het bestemmingsplan, omdat deze regels in de praktijk vaak als struikelblokken worden ervaren. 

Achtergrond

De infographic is samengesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Platform31 en BRO in het kader van de pilot Verlichte regels winkelgebieden. De infographic is niet bedoeld als uitputtend overzicht van (on-)mogelijkheden van blurring, maar als handreiking voor overheden en ondernemers.”

Overzichtsposter

Deel deze pagina

Blurring