Onderzoek: BIZ-regeling in Nederland

Nieuwsbericht

Bron: Retail Innovation Platform

Hogeschool van Amsterdam (lectoraat Digital Commerce en lectoraat Coördiantie Grootstedelijke Vraagstukken) en Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Creating 010), hebben vanuit het Retail Innovation Platform een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd voor Platform de Nieuwe Winkelstraat, Stad &Co en Provincie Noord-Holland, over de BIZ (bedrijveninvesteringszone)-regeling in Nederland.

Het betreft een landelijk evaluatieonderzoek naar de BIZ-regeling in Nederland. Een BIZ, bedrijveninvesteringszone, is een afgebakend gebied waarin ondernemers gezamenlijk afspraken maken over investeringen om het gebied aantrekkelijker, schoner en veiliger te maken. Deze regeling bestaat inmiddels 5 jaar en in die jaren zijn er veel BIZ-initiatieven bij gekomen. Hoeveel BIZ’en zijn er inmiddels in Nederland en welke kenmerken hebben die? Wat levert zo’n BIZ jaarlijks op? Hoe functioneren deze BIZ’en? Hoe ziet het BIZ-landschap er per gemeente uit? Allerlei vragen die ze in dit onderzoek hebben uitgezocht.

Onderzoeksresultaten
Tijdens het seminar 5 jaar BIZ in de lichtfabriek in Haarlem op 4 november j.l. hebben Anne Risselada van de Hogeschool van Amsterdam en Peter Troxler van Hogeschool Rotterdam de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Klik hier voor de presentatie.
 
Alle onderzoeksresultaten zijn op basis van data samengevat in een interactief dashboard. Hier kan je zelf met de data van het onderzoek ‘spelen’ en kan je de diversiteit van BIZ’en in Nederland waarnemen. Het interactieve dashboard vind je hier.
 
Ook volgt er binnenkort een eindrapport met alle uitgebreide resultaten, waar je je nu alvast voor kan aanmelden. Je krijgt het rapport dan automatisch per mail toegestuurd. Meld je hier aan voor het rapport.


Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform RINPwinkelgebied