Onderzoek naar cultuur, retail & stedeiljke kwaliteit

Nieuwsbericht

Bron: Hogeschool van Rotterdam (Kenniscentrum Creating 010)

De toekomst van de binnensteden in Nederland staat volop in de belangstelling. Het Ministerie van Economische Zaken heeft onlangs aangekondigd € 100 miljoen te investeren in de bevordering van vitale binnensteden en toekomstbestendige winkelgebieden. Transformaties zijn noodzakelijk en onvermijdelijk, met het oog op de veranderingen in de rol van retail en cultuur in stedelijke gebieden, maar ook door de ontwikkeling naar places to be. Daarin speelt de kwaliteit en waarde van verblijf, beleving en ervaring, die wordt geleverd door verschillende binnenstedelijke sectoren en actoren, een cruciale rol. Deze uitdaging heeft de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam geïnspireerd tot een verkennend onderzoek naar de meerwaarde van de samenwerking van retail en cultuur voor de kwaliteit van stedelijke gebieden en voor elkaar.

Verschillende stakeholders uit beide sectoren, waaronder Platform De Nieuwe Winkelstraat en Cultuurconnectie, participeren in deze verkenning die een jaar loopt. Een van de beoogde uitkomsten van de verkenning is het ontwerp van een langjarig project dat onderzoek, ontwikkeling en implementatie combineert.

De belofte van de samenwerking tussen cultuur en retail voor stedelijke kernen is nog relatief onontgonnen. Of zij nut voor steden oplevert, is afhankelijk van de kwaliteit en waarde die verschillende bedrijven, organisaties en groepen burgers kunnen toevoegen. Dat geldt ongeacht hun oorsprong in retail of cultuur, of in een ander domein als de horeca. In het project Designing the place to be together gaat het om vragen als: Hoe kunnen cultuur en retail meehelpen de stedelijke opgaves op te pakken? Wie zijn de belangrijkste stakeholders en wat beogen zijn? Wat zijn de geschikte samenwerkingsmodellen en -mogelijkheden? Wat is de waarde die zij kunnen en willen toevoegen? Op welke wijze kunnen beide sectoren vruchten van de samenwerking plukken?

Mocht je meer willen weten over de thema's binnen dit project, belangrijke cases, partners en looptijd van het project. Klik dan hier. 


Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform Retailsectortotaal RINPbusinessmodel RINPwinkelgebied