Online groeipotentie in de retail

Nieuwsbericht

Bron: ICT monitor 2019 (CBS)

Het aandeel huishoudens met internettoegang in Nederland ligt hoog en groeit nauwelijks meer, maar het aandeel Nederlanders dat online aankopen (e-shoppen) doet, is in 2019 ten opzichte van 2018 verder gestegen. De groei concentreert zich met name in de groep 65 tot 75 jarigen. De frequentie en waarde van aankopen lijkt zich, na jaren van groei, ten opzichte van 2018 te stabiliseren. We zetten de belangrijkste uitkomsten gebaseerd op CBS, op een rij:

Het aandeel huishoudens met internettoegang in Nederland ligt hoog en groeit nauwelijks meer, maar het aandeel Nederlanders dat online aankopen (e-shoppen) doet, is in 2019 ten opzichte van 2018 verder gestegen. De groei concentreert zich met name in de groep 65 tot 75 jarigen. De frequentie en waarde van aankopen lijkt zich, na jaren van groei, ten opzichte van 2018 te stabiliseren. We zetten de belangrijkste uitkomsten gebaseerd op CBS, op een rij:

Internetpenetratie hoog in Nederland

In 2019 had 97 procent van de huishoudens toegang tot internet. Het betrof 7,9 miljoen huishoudens. Het aandeel huishoudens met internettoegang groeit niet meer sterk.

88% dagelijks online

In 2019 was 88 procent van de Nederlanders vanaf 12 jaar dagelijks of vrijwel dagelijks online. In 2012 was dat nog 76 procent. Vooral personen van 18 tot 55 jaar en hoog­opgeleiden gebruikten het internet dagelijks. Van de personen in deze groepen was ten minste 95 procent elke dag online. Het dagelijks internetgebruik van 65‑plussers neemt toe. Inmiddels gaat meer dan 77 procent van de personen van 65 tot 75 jaar dagelijks het web op, tegen 52 procent in 2012. Van de 75‑plussers ging 44 procent dagelijks online in 2019, dit aandeel blijft al enkele jaren stabiel.

Aantal recente e-shoppers licht gestegen

Het aandeel Nederlanders dat online aankopen (e-shoppen) doet, is verder gestegen. In 2019 kocht 79 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder iets via internet, een jaar eerder was dat 78 procent. Het aantal recente e-shoppers was in 2019 vergelijkbaar aan het aandeel in 2018, namelijk 64%. In 2012 was dit nog 46 procent. Recente e-shoppers hebben in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek online aankopen gedaan.

Sterke groei in e-shoppen onder 65 tot 75 jarigen

Vooral 25- tot 45‑jarigen kopen graag via internet: in 2019 kocht 92 procent van hen online goederen of diensten. In 2012 bedroeg het aandeel al 83 procent. Het aandeel lijkt haar hoogtepunt te hebben bereikt. Het aandeel onder de 45 tot 65 jarigen ligt met 85% lager, maar bijna net zo hoog als onder de 12 tot 25 jarigen (86%). In beide groepen steeg het aandeel ten opzichte van 2018. Het aandeel online kopers is het sterkst gestegen onder de 65 tot 75 jarigen, van 57 naar 63%. Onder de 75 jarigen en ouder ligt het aandeel op vergelijkbaar niveau als in 2018 met 30%.

Tussen hoog- en laagopgeleiden bestaan grote verschillen wat betreft online winkelen. Van de hoogopgeleiden winkelde 93 procent online in 2019. Onder laagopgeleiden bedroeg dit aandeel 61 procent. Mannen zijn actievere e-shoppers dan vrouwen. In 2019 winkelde 82 procent van de mannen online. Bij vrouwen was het aandeel 77 procent.

Kleding en sportartikelen het vaakst online aangeschaft

In 2019 kochten online shoppers het vaakst kleding of sportartikelen (55 procent), reizen en vakanties (52 procent), kaartjes voor evenementen (47 procent) en huishoudelijke goederen en apparaten (38 procent). De grootste groei ten opzichte van 2018 is te zien in de categorieën levensmiddelen en soft-/hardware.

 

Frequentie en waarde online aankopen stabiliseren

Circa een kwart (23%) van de Nederlanders dat online aankopen doet kocht drie, vier of vijf keer iets online in de afgelopen drie maanden voorafgaand aan het onderzoek, 10 procent deed dit zes tot tien keer en 9 procent kocht vaker dan tien keer iets online. Zo’n 21% van de online kopers kocht 1 a 2 keer online. Ten opzichte van 2018 lijkt er sprake van enige stabilisatie in vergelijking tot de duidelijke groeilijn in de jaren ervoor.

Naast de frequentie van de online aankopen lijkt ook het aankoopbedrag waarvoor gekocht wordt zich te stabiliseren. Het bedrag dat in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek aan online aankopen is besteed, ligt vaak tussen 100 en 500 euro. Ruim een kwart van de Nederlanders deed gedurende die periode aankopen in die prijsklasse. In 2012 was dat 19 procent. In 2019 heeft 5 procent van de Nederlanders voor duizend euro of meer online aangeschaft. In 2012 was dat 3 procent en 2018 nog 6%.


Deel deze pagina

Retailonline