Ontwikkeling detailhandelsberoepsopleidingen

Nieuwsbericht

Bron: Retail Insiders

Deze rapportage biedt inzicht in het aantal deelnemers en het aantal gediplomeerden aan beroepsopleidngen voor de detailhandel. Tevens wordt de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van deelnemers aan detailhandelberoepsopleidingen inzichtelijk gemaakt.

In 2020 volgden bijna 50 duizend MBO en ruim 7 duizend HBO studenten onderwijs binnen detailhandelsberoepsopleidingen. Het is het tweede jaar op rij dat het aantal studenten lager ligt dan het jaar ervoor. In 2019 waren er wel nog bijna evenveel gediplomeerden als het jaar ervoor, zo’n 14 duizend MBO en 12 honderd HBO gediplomeerden.

Onder de studenten is de verhouding man/ vrouw in evenwicht in ‘19/’20, maar de gediplomeerden van het jaar ’18/‘19 waren overwegend vrouw (57%).

Een half jaar na het behalen van een diploma heeft 81% een baan, waarvan 38%  daarnaast een (vervolg)opleiding volgt. Na 2,5 jaar heeft 84% een baan, waarvan 24% deze nog combineert met een opleiding. 5% ontvangt 2,5 jaar na het diploma een uitkering. 

MBO Bol gediplomeerden kiezen relatief vaker voor een (vervolg)opleiding, dan MBO BBL gediplomeerden waarvan zo’n 70% na 2,5 jaar een baan heeft zonder daarnaast een opleiding.

Het gemiddelde bruto jaarinkomen per fte ligt hoger naarmate het behaalde diploma een hoger MBO niveau betreft, al is het verschil tussen MBO niveau 2, 3 en 4 klein in vergelijking met het salaris van gediplomeerden aan een HBO detailhandelsberoepsopleiding.

Ontwikkeling gemiddelde bruto inkomen per fte gediplomeerden naar niveau

Naast HBO is voor een 10 tal specifieke MBO detailhandel beroepsopleidingen inzichtelijk gemaakt in welke sector de gediplomeerden aan de slag gaan tot 2,5 jaar na het behalen van het diploma.

Ter voorbeeld een grafiek die inzicht geeft in de macro-doelmatigheid van de MBO opleidingscluster Verkoop & advies.  Circa een kwart van de gediplomeerden Verkoop & Advies is 2,5 jaar na slagen werkzaam in de detailhandel non-food, en 14,2% in de food sector. Zo’n 8% is werkzaam in de ‘detailhandel overig’, waar onder andere online georiënteerde bedrijven (webshops) en ambulante handel onder vallen. Een groter aandeel, zo’n 15% heeft een baan in de zakelijke dienstverlening. Anderen zijn werkzaam in de horeca (6%) of overheid/onderwijs/zorg (7%). 13,5% heeft geen baan of uitkering (volgt mogelijk een opleiding). 5,5% ontvangt een uitkering.

Dezelfde grafiek is beschikbaar voor de volgende clusters van opleidingen:

  • MBO Ambachtelijk techniek
  • MBO Bloem, groen en styling
  • MBO Brood, banket en patisserie
  • MBO Dierverzorging
  • MBO Management en ondernemerschap
  • MBO Mode- en interieurindustrie
  • MBO Optiek en Audicien
  • MBO Verkoop & Advies
  • MBO Vers: Leidinggeven en ambacht
  • MMBO Vers: Vakmanschap en ambacht

Kijk hiervoor in de rapportage Onderwijsstatistieken of het retail data dashboard, tabblad Arbeidsmarkt. 


Deel deze pagina

Onderwijs