Ontwikkeling handboek Category Management fashion & lifestyle

Nieuwsbericht

Bron: Retail Innovation Platform

TMO Fashion Business School is momenteel samen met Category & Trade Company een praktisch handboek aan het ontwikkelen over category management in de fashion- en lifestylemarkt.

TMO Fashion Business School is momenteel samen met Category & Trade Company een praktisch handboek aan het ontwikkelen over category management in de fashion- en lifestylemarkt. Samen met toonaangevende experts uit het bedrijfsleven werd tijdens brainstormsessies gediscussieerd over en inhoudelijke input gegeven op hot topics van category management nu en in de toekomst. Hieruit is al een blauwdruk gekomen. Ook hebben deelnemers aangegeven cases aan te leveren voor real life pilots om zo nieuwe oplossingen en handvatten te testen. De pilots zullen plaatsvinden in maart – juni 2019.  De verwachte verschijningsdatum van het boek is Q3 2019. Fashionunited schreef er een artikel over.


Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform RINPbusinessmodel RINPcirculair RINPdatadriven RINPskills RINPtechnologie RINPwinkelgebied