Retail postcorona impactstudie: Onderweg naar een ander normaal

Bron: Retail agenda

Na corona zal 10 tot 30% van de non-food winkels verdwijnen, verwachten stakeholders uit de retail. Dit volgt uit uitgebreid onderzoek van de Retailagenda.

Na corona zal 10 tot 30% van de non-food winkels verdwijnen, verwachten stakeholders uit de retail. Hoe langer winkels nog dicht zijn, hoe meer sluitingen. De crisis heeft het consumentengedrag blijvend veranderd: we winkelen minder, kopen meer lokaal en functioneel, en gaan minder naar steden. Middelgrote steden worden het hardst geraakt, terwijl wijkwinkelcentra juist profiteren van het nieuwe gedrag. Dit volgt uit uitgebreid onderzoek van de Retailagenda.

In opdracht van de Retailagenda heeft onderzoeksbureau Q&A Insights & Consultancy onderzoek gedaan onder consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten naar de gevolgen van de coronacrisis op de retail. In de rapportage “Impactanalyse Retail post corona 2021” zijn ontwikkelingen en verwachtingen in kaart gebracht. We keren niet terug naar hoe het was, we zijn onderweg naar een ander normaal.

Consumentengedrag is blijvend veranderd

De lockdown, winkelsluiting, reisbeperking en het thuiswerken hebben het koop- en winkelgedrag van de consument permanent veranderd. Consumenten winkelen minder vaak, hebben online omarmt en gaan minder naar steden. Er is een duidelijke verschuiving van funshoppen naar runshoppen, winkelen wordt meer functioneel met een voorkeur voor lokaal. Thuiswerken is niet meer weg te denken. Dit heeft impact op de retail en (dag)horeca op high traffic locaties zoals stations en kantorencomplexen, waar voortaan minder passanten zullen zijn.

Hoe langer de lockdown, hoe meer sluitingen

Er komen minder winkels door faillissementen, het sluiten van vestigingen van filiaalbedrijven en vrijwillige bedrijfsbeëindiging. Hoe langer winkels gesloten blijven, hoe meer non-food retailers verdwijnen. Het grootwinkelbedrijf verwacht een percentage winkelsluiting van 15-30%. Het percentage verschuift richting einde bandbreedte naarmate winkels langer dicht blijven. Vastgoedeigenaren schatten het percentage winkelsluiting op 10-30%. Gaan winkels pas begin april open dan verwacht 40% van de gemeenten dat 11-20% van de non-food retailers in de eigen gemeente verdwijnt. Door de lange sluiting van de horeca wordt deze sector ook hard getroffen. Vastgoed verwacht dat 20-30% van de horecazaken verdwijnt. Bij gemeenten is dit 20%. Horeca is doorgaans wel in staat zich sneller te herstellen dan detailhandel.

Effect winkelgebieden

Centra krimpen. Vooral de middelgrote steden zullen het na de coronacrisis moeilijker krijgen. Doordat het aanbod afneemt en consumenten meer functioneel gaan winkelen, neemt ook de aantrekkelijkheid af. Gemeenten staan voor de opgave om te zorgen voor een basisniveau van gevarieerde winkels om onderscheidend te zijn. De coronacrisis kan ook de katalysator zijn voor lokale transformatie; kernen worden compacter en maken plaats voor andere functies, zoals wonen.

Grote steden worden minder hard getroffen door de coronacrisis dan eerder werd verwacht. Ze worden compacter en leefbaarder. Ze krijgen minder traffic, maar houden nog altijd genoeg aantrekkingskracht. Wijkcentra hebben een functioneel karakter, gericht op de dagelijkse boodschappen en zijn goed bereikbaar. Nu de consument voortaan vaker kiest voor dichtbij als nieuwe bestemming is dat in het voordeel van wijkwinkelcentra.

Structurele huurverlaging

Retailers geven aan dat structurele huurdaling nodig is. Daarbij zijn er duidelijke verschillen tussen de winkelgebieden. In steden en high trafficlocaties gaat het om een structurele verlaging van 25-40%, in wijkcentra is geen tot een lage huurverlaging nodig. Ook vastgoedpartijen zien in dat huurverlaging noodzakelijk is. Zij verwachten dat de huurprijzen structureel verlaagd worden met 20-30%, afhankelijk van de locatie.

Webinars met stakeholders: 15 en 16 maart

De Retailagenda organiseert twee webinarsessies waarin samen met retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten wordt gesproken over de ontwikkelingen, verwachtingen en gevolgen van de coronacrisis. Data:

  • Maandag 15 maart van 11:00 tot 12:00 uur
  • Dinsdag 16 maart van 15:00 tot 16:00 uur

Inschrijven voor de webinars kan hier. 


Deel deze pagina

Consumentengedrag Retailsector