Retailupdate: Innovatie is niet ingewikkeld

Nieuwsbericht

Bron: Vedis

Rabobank is partner van Vedis en heeft in het kader van het congres Vedis New Retail Champion een interessante publicatie over innovatie binnen de retailsector gepubliceerd. De kernboodschap van de publicatie is dat innovatie niet ingewikkeld is en dat retailers ook met kleine en eenvoudige maatregelen al meer onderscheidend kunnen zijn. Ze hebben deze boodschap uitgewerkt in drie thema’s. Het Retail Innovation Platform zet de thema's kort op een rij.

1. Zoek samenwerking met partijen
Samen kom je verder dan alleen, dat geldt ook voor retailers of retail-stakeholders. Er zijn diverse partners die retailers kunnen helpen om meer innovatief te werken en waardoor meer draagvlak gecreëerd wordt. In de paper hebben ze een overzicht van partners die de retailer kunnen helpen met innovatie, met daarbij concrete voorbeelden. De partijen die zij noemen zijn: Personeel, Onderwijs, Klanten, Leveranciers, Start-ups, Partners winkelgebied, Andere retailers, Out-of-the-box.

Bij onderwijs wordt de samenwerking met kennisinstellingen benadrukt. Samen met hogescholen en universiteiten kunnen retailers innoveren. Een goed platform hiervoor is het Retail Innovation Platform waarin 14 hogescholen samenwerken op het gebied van praktijkgericht onderzoek naar innovatie in de retailsector. In de paper wordt een voorbeeld uitgewerkt over de Hackathon die Vakcentrum dit jaar samen met het HvA Centre for Market Insights, lid van het Retail Innovation Platform, heeft georganiseerd. Meer over deze hackathon die in mei 2019 plaatsvond vind je hier. 

2. Kleine en eenvoudige maatregelen kan een retailer al helpen zijn retailformule meer onderscheidend te maken.
Hier wordt benadrukt dat innovatie niet altijd duur, ingewikkeld en technologisch hoeft te zijn. Juiste ook simpele veranderingen in je business kunnen waarde creëren voor de klant. Er worden verschillende voorbeelden genoemd, die als inspiratie dienen voor de sector. Dit wordt ondersteund door een onderzoek van TMO Fashion Business School, waarin studenten onderzoek hebben gedaan en waaruit ondersteld kan worden dat niet alleen de grote retail-ketens kunnen innoveren, maar juist ook de kleinere retailers met relatief simpele maatregelen. Een deel van de bevindingen zijn opgenomen in de paper.  

3. Duurzaamheid is een goed aanknopingspunt voor innovatie
Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 consumenten rekening houdt met duurzaamheid bij het kopen van o.a. kleding. Retailers zien dit als een kans om onderscheidend vermogen te bieden. Zij combineren hierbij belangrijke thema’s duurzaamheid en innovatie. In deze paper worden inspirerende voorbeelden genoemd van retailers zoals IKEA, Brownies & Downies, Allbirds en Coolblue.

Download de gehele Rabobank Retail Update hier!


Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform RINPbusinessmodel RINPcirculair RINPdatadriven RINPskills RINPtechnologie RINPwinkelgebied