Rijk Steekt 38 Miljoen in Binnenstedelijke Woningbouw

Nieuwsbericht

Bron: Binnenlands Bestuur

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) steekt 38 miljoen euro in een nieuw, revolverend fonds dat de woningbouw in stedelijke transformatiegebieden moet versnellen. Het fonds richt zich op projecten met een sluitende business case, waar hoge voorinvesteringen ontwikkeling in de weg staan.

Per gebied andere inzet

Het is de bedoeling dat het startkapitaal van 38 miljoen euro nog wordt aangevuld door andere partijen. Het fondsgeld kan worden ingezet als garantie, lening, participatie of ontwikkeling. ‘Per gebied kan de vraag anders zijn’, aldus Maarten Hoorn van het programma Stedelijke Transformatie, waarin gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, investeerders, banken en kennisinstellingen samenwerken. Zij kwamen met een positief advies over het nieuwe fonds.

Publiek geld als vliegwiel

Volgens Jop Fackeldey, voorzitter van de stuurgroep Stedelijke Transformatie, is het in dit geval verantwoord om publieke middelen in te zetten om de markt een handje te helpen. ‘De maatschappelijke urgentie om meer woningen te bouwen is groot. Een fonds kan helpen als vliegwiel bij een ontwikkeling.’

Risico is de crux

Hoewel het de nadrukkelijke bedoeling dat het nieuwe fonds voor de volle 100 procent revolverend is, zal dat in de praktijk niet volledig aan de hand zijn. ‘Juist dat is de crux van dit fonds’, stelt Edward Stigter, directeur Leefomgeving bij VNG. ‘Daarom kan het goed werken. Door het verhoogde risico bestaat de mogelijkheid dat middelen niet volledig terugkomen.’

Als pilots van start

Het fonds zal starten in de vorm van een reeks pilots. Op basis van de opgedane ervaringen zullen de spelregels verder worden ontwikkeld en zal het budget in tranches worden aangevuld. Transformatie van binnenstedelijke gebieden kan een belangrijke factor zijn om het huidige woningtekort van circa 200.000 woningen sneller terug te dringen.


Deel deze pagina

Winkelstructuurtransformatie Woningmarkt