Routekaart helpt detailhandelsbeleid regionaal af te stemmen

Nieuwsbericht

Bron: Retailagenda

De Retailagenda heeft een ‘routekaart’ opgesteld die provincies en gemeenten stap voor stap kan helpen bij de bestuurlijke afstemming van regionaal detailhandelsbeleid. De routekaart brengt de zes verschillende stadia van de samenwerking in kaart en biedt daarbij praktische tips en informatie.

De Retailagenda heeft een ‘routekaart’ opgesteld die provincies en gemeenten stap voor stap kan helpen bij de bestuurlijke afstemming van regionaal detailhandelsbeleid. De routekaart brengt de zes verschillende stadia van de samenwerking in kaart en biedt daarbij praktische tips en informatie.

De consument die wil winkelen, houdt geen rekening met de grenzen van gemeenten of provincies. Daarom is het van belang dat op regionaal niveau afstemming plaatsvindt over toekomstbestendig detailhandelsbeleid. De routekaart ‘Bestuurlijke samenwerking detailhandel’ beschrijft de zes fases om te komen tot bestuurlijke regionale samenwerking, inclusief per fase alle randvoorwaarden, valkuilen en nuttige tips . Het stappenplan is tot stand gekomen aan de hand van interviews en een intervisiesessie met regio’s die al ervaring hebben met bestuurlijke regionale samenwerking op het gebied van detailhandel. Aan het traject is deelgenomen door Parkstad Limburg, regio IJmond, regio Oost-Groningen, Leidse regio, de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en A12 Corridor. Dit heeft geleid tot interessante inzichten en learnings die ook in andere regio’s toepasbaar zijn. Deze zijn in opdracht van de Retailagenda en provincies door Stec Groep deze in kaart gebracht en beschreven.

Klik hier om per fase alle randvoorwaarden, valkuilen en nuttige tips te kunnen bekijken.


Deel deze pagina

Retailsector Ruimtelijkeordening