Stadsbevoorrading via een Urban Consolidation Centre

Whitepaper

Bron: ShoppingTomorrow

De bevoorrading van steden staat aan de vooravond van grote veranderingen. De drukte in stedelijke gebieden neemt toe, het aantal inwoners groeit en het aantal zendingen naar zowel particulieren als retailers stijgt. Tegelijkertijd moet de stad leefbaar blijven. De behoefte aan autoluwe gebieden groeit en we willen de CO2-uitstoot van transport verlagen om klimaatverandering te beperken. Dit betekent dat er nieuwe manieren gevonden moeten worden om de stad slim, schoon en veilig te bevoorraden. De expertgroep City Distribution van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow ziet in de zogenoemde Urban Consolidation Centres (UCC) een uitstekende oplossing.

Het uitgangspunt voor het onderzoek van de expertgroep is de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES), waarin overheid en bedrijfsleven hebben vastgelegd om vanaf 2025 te willen komen tot zero-emissie-zones (ZE-zones) in de binnensteden van Nederland. Met deze bluepaper hopen de experts marktpartijen en overheden een stap verder te helpen in duurzame en effectieve stadsdistributie.

Urban Consolidation Centres

Een UCC is een logistiek centrum aan de rand van de stad en maakt het mogelijk dat stedelingen ook in de toekomst duurzaam, efficiënt en overlast-arm beleverd kunnen worden. Mede dankzij het UCC is zero-emissie-bevoorrading van de stad mogelijk en wordt voorkomen dat voertuigen halfleeg de stad in rijden. De belangrijkste functie van het UCC is het faciliteren van de modaliteitswisseling: van grote vrachtwagen naar zero-emissie-vervoer, zoals ZE-trekkers en -bakwagens, lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) en cargobikes. Het UCC bedient alle vervoerders die distribueren naar verschillende afleverpunten in de stad.

Fysieke en technologische standaardisatie (zoals containers die zowel in een auto als op een cargobike passen, pakketlabels en scanners) moeten het stadslogistieke proces versnellen. Met name voor het segment particulieren is de snelheid essentieel, aangezien van de e-commercebedrijven een steeds snellere levering wordt verwacht. Overigens zien we deze ontwikkeling ook in de b2b-leveringen. Standaardisatie vergt echter wel een vergaande samenwerking in de keten.

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

Ontwikkelingen in bijvoorbeeld techniek, verdienmodellen en regelgeving gaan steeds sneller. Zo is de trend in e-commerce dat er steeds meer keuze komt in levermomenten en dat de levering steeds sneller moet. Om deze trends te kunnen faciliteren moet het UCC over de nodige flexibiliteit beschikken. Technologische ontwikkelingen als robotisering, zelfrijdende (autonome) vrachtwagens en voertuigen op waterstof kunnen op een bepaalde termijn onderdeel van het bedrijfsproces worden.

Tot slot heeft de expertgroep, onder leiding van Bewust Bezorgd, Prologis en TLN, nog een aantal tips voor de verschillende stakeholders (zoals webwinkels, vervoerders en lokale overheid). Denk hierbij aan het zoeken naar samenwerking in de bundeling van zendingen, het maken van een business case en het verschaffen van duidelijkheid over de grenzen van een zero-emissie-zone. Download de bluepaper van de expertgroep City Distribution voor meer informatie over de UCC’s en de volledige lijst met aanbevelingen.


Deel deze pagina

Ruimtelijkeordening Winkelstructuurtransformatie