Sterke omzetontwikkeling groen bij tuincentra in 2018

Nieuwsbericht

Bron: Tuinbranche Nederland

Het mooie weer in 2018 leidde tot een sterk positieve omzetontwikkeling in de tuinbranche. De omzet in tuinartikelen bij tuincentra bedroeg in 2018 1,53 miljard euro, een stijging met 6,5% vergeleken met 2017 (1,44 miljard euro). Dit groeicijfer werd binnen de retail alleen overtroffen door de fietsenmarkt met elektrische fietsen. De sterke omzetgroei van tuincentra komt met name door de categorie bomen en planten voor de tuin, op de voet gevolgd door kamerplanten. De jaarcijfers tonen ook aan dat de online omzet afvlakt. Dit blijkt uit onderzoek van GfK, in opdracht van Tuinbranche Nederland.

Groei in groen

De omzet in bomen en planten steeg, evenals vorig jaar, met 11%. Van het totaal van deze bestedingen komt 267 miljoen euro op het conto van tuincentra. Het feit dat gemeenten en waterschappen de particuliere tuinbezitter stimuleren de tuin klimaatadaptief in te richten, kan hier mede een oorzaak van zijn. Kopers in deze groep zijn relatief ouder en tuinieren ook vaker dan gemiddeld.

In de groep bloemen en planten voor binnenshuis hadden tuincentra een groei van 6,9%, waarvan twee derde voor rekening van de planten komt. Tuincentra hebben daarmee 10% van de totale markt van bloemen en planten, die 1,4 miljard euro bedraagt.

Mooi weer artikelen

De hete zomer zorgde voor een omzetgroei in barbecues en barbecue artikelen bij tuincentra van 22%, door meer kopers en een hogere aankoopfrequentie. Hier zijn het vooral mensen in de leeftijd van 35 tot 49 jaar die verantwoordelijk zijn voor de groei. Een nieuwe categorie is ‘watergerelateerde artikelen’ waarin zowel opslag van water als watergeefstystemen zijn opgenomen. Tuincentra hebben in deze markt het grootste aandeel, met zo’n kwart van de totale omzet van 18,6 miljoen euro. Hier betreft het de consumenten die van tuinieren houden; ze zijn vaker jonger dan 35 jaar. Tuinmeubelen kenden door de extreme zomer een groei van 10%.

Online

De groei van online tuinartikelen vlakt af, maar vertegenwoordigt inmiddels 20% van de omzet. Tuincentra houden met 22% het grootste aandeel. Opvallend is dat de categorie mest, bestrijdingsmiddelen en grondbedekking een omzetstijging liet zien van 5%, maar dat deze nauwelijks online werden gekocht. Tuincentra hebben in deze categorie een omzet aandeel van 54%. Tuincentra vervullen de rol van kennis- en belevingscentra van groen en duurzaamheid, en leveren zo een bijdrage aan een gezonde en groene leefomgeving.

Nieuwe opzet onderzoek

De cijfers op productniveau zijn niet meer te vergelijken met voorgaande jaren. Er is sprake van een nieuwe wijze van monitoring, vanwege veranderingen bij GfK. Ook omvatten de omzetcijfers nu de nieuwe categorie diervoeding, die een bedrag van ruim 1 miljard euro vertegenwoordigt. De vernieuwde productindeling sluit aan bij de kassaregistraties van de tuincentra. Deze harde verkoopcijfers van ruim 500 tuincentra vormen het uitgangspunt voor de ontwikkelingen. Daarnaast wordt een consumentenpanel van 2.500 consumenten ieder kwartaal bevraagd op hun uitgaven. Nieuw is dat we van deze mensen weten wat voor type tuiniers zij zijn.


Deel deze pagina

Huistuin