PERSBERICHT: Tijd voor volgende stap winkelleegstand noordelijke provincies

Persbericht

Bron: PERSBERICHT: Tijd voor volgende stap winkelleegstand noordelijke provincies

De drie noordelijke provincies hebben in de afgelopen periode al op verschillende manieren werk gemaakt van de winkelleegstand. Inmiddels is de leegstand gedaald en is winkelruimte uit de markt gehaald. Dit blijkt uit een onderzoek naar leegstaande winkelpanden in Noord Nederland. Maar structurele leegstand blijft een zorg.

De drie noordelijke provincies hebben in de afgelopen periode al op verschillende manieren werk gemaakt van de winkelleegstand. Inmiddels is de leegstand gedaald en is winkelruimte uit de markt gehaald. Dit blijkt uit een onderzoek naar leegstaande winkelpanden in Noord Nederland. Maar structurele leegstand blijft een zorg.

Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Bij langdurige leegstand ontstaat verkrotting. Dit onderzoek laat zien dat we in de Noordelijke provincies veel winkelpanden hebben die al langer dan drie jaar leeg staan. Als een pand zo lang niet gebruikt is, is het moeilijk in te zetten voor iets anders. Met onze gemeenten en de winkeliers in Fryslân werken we aan het aantrekkelijker maken van onze winkelkernen, maar dit is nog niet genoeg.”

Noordelijke provincies brengen situatie winkelleegstand in beeld

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben gezamenlijk adviesbureau Broekhuis Rijs de opdracht gegeven voor een onderzoek naar leegstaande winkelpanden in Noord Nederland. Een dergelijk opdracht op deze schaal is uniek in Nederland.

De structurele leegstand doet zich met name voor in krimpgebieden en middelgrote kernen. Het totaal aan winkelvloeroppervlak in het Noorden is onder het niveau van 2014 en ten opzichte van 2014 is de leegstand met 19% afgenomen. Te denken valt hierbij voornamelijk aan voormalige supermarkten, en te grote winkels en panden in (overdekte) winkelcentra en verdiepingen. De problematiek van structurele leegstand wordt het sterkst gevoeld in de krimpgebieden, waar de mogelijkheden beperkt zijn (transformatie naar woningen is vaak niet mogelijk, omdat hieraan geen behoefte is) en leegstand de meeste impact op de leefbaarheid heeft.

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen hebben nadrukkelijk aandacht voor winkelleegstand. Ondanks dat de leegstand daalt, is de structurele leegstand in Noord-Nederland hoog. In totaal staan 380.000 vierkante winkelmeters leeg, verdeeld over ruim 1.600 panden. Hiervan staat ruim één derde structureel leeg en is moeilijk te transformeren.

Structurele leegstand: vervolgstap noordelijke provincies

Op 2 oktober a.s. organiseert de Retailagenda een landelijke vastgoedtafel tijdens het IPO-Jaarcongres in Groningen. Tijdens deze bijeenkomst gaan de provincies en de vastgoedsector met elkaar in gesprek over ontwikkelingen op het gebied van Retail in het algemeen, en winkelleegstand in het bijzonder. De noordelijke provincies presenteren hier de belangrijkste bevindingen van het noordelijke onderzoek naar winkelleegstand presenteren, en met de aanwezige vastgoedpartijen mogelijke oplossingsrichtingen en vervolgacties bespreken.

De rapporten:
Transformatie winkelleegstand in de drie noordelijke provincies
Winkelleegstand in de drie noordelijke provincies


Deel deze pagina

Retailagenda