Toekomstige vraag en krimp in detailhandelsfuncties

Nieuwsbericht

Bron: Retail Insiders

De grote veranderingen die de detailhandel ondergaat hebben haar weerslag op de arbeidsmarkt. Functies veranderen, verdwijnen en er komen nieuwe functies. In opdracht van Retail Insiders en KCH heeft bureau ABF een inschatting gemaakt van de ontwikkelingen.

De grote veranderingen die de detailhandel ondergaat hebben haar weerslag op de arbeidsmarkt. Functies veranderen, verdwijnen en er komen nieuwe functies. In opdracht van Retail Insiders heeft bureau ABF een inschatting gemaakt van de ontwikkelingen in veelvoorkomende functiegroepen binnen de detailhandel in de nabije toekomst. De volledige functiegroep-rapportages voor de sector Food, Non Food en Detailhandel kun je downloaden van Retailinsiders. Een korte vooruitblik:

Een verwachte toename van het arbeidsvolume gedurende de periode 2019-2025 is zichtbaar voor onder andere de functiegroepen ‘verkoopmedewerkers detailhandel’ en ‘laders, lossers en vakkenvullers’, terwijl het arbeidsvolume voor de functiegroep ‘teamleiders en managers’ naar verwachting een daling vertoont. Ook voor de groep ‘winkeliers detailhandel’ wordt een daling voorzien. Gegeven het zeer grillige verloop van de aandelen per functiegroep in de recente historie (gebaseerd op EBB-data), moeten deze prognoses met terughoudendheid worden bekeken.

Tabel: realisatie en prognose van aantal fte per functiegroep binnen de detailhandel (voor totaal aantal werkenden en fte in de detailhandel, zie retail data dashboard op retailinsiders).

Kijken we naar de verwachte situatie in 2025 ten opzichte van 2019 dan lijkt de arbeidsvraag voor ‘teamleiders en managers’ gedurende de komende jaren met 4.960 fte af te nemen. Het aantal ‘winkeliers detailhandel’ neemt in fte uitgedrukt met zo’n 2.740 af . Voor de grootste functiegroep binnen de detailhandel, de ‘verkoopmedewerkers’ wordt richting 2025 een uitbreidingsvraag voorzien van ruim 10 duizend fte ten opzichte van 2019, deze groei is in relatieve zin beperkt.   

Figuur: Verwachte uitbreidingsvraag in fte per functiegroep in 2025 ten opzichte van 2019

Uit de verdeling van arbeidsvolume over de dertien brancheclusters binnen de detailhandel  wordt duidelijk dat ongeveer vier op de elf werkenden actief is in de branchecluster levensmiddelenzaken. De branchecluster warenhuizen heeft het kleinste aandeel werkenden personen, namelijk 3%. De webwinkels vertegenwoordigen zo’n 4% van het totale arbeidsvolume in de detailhandel.

De volledige functiegroep-rapportages voor de sector Food en Non Food kun je downloaden van Retailinsiders.

Deel deze pagina

Arbeidsmarkt Retailsector