Truth or Data: Internet of Things days

Nieuwsbericht

Bron: Retail Innovation Platform, Hogeschool Rotterdam

Van 6 – 9 april 2021 biedt Hogeschool Rotterdam wederom een rijk aanbod aan lezingen, rondetafelgesprekken, workshops en projectpresentaties. Het jaarlijks terugkerende event Internet of Things Days is online dit keer, gestreamd vanuit de loft van RDM Innovation Dock in Rotterdam. Toegankelijk voor ondernemers, beleidsmakers, experts, onderzoekers, docenten, studenten en iedereen die zijn/haar kennis wil vergroten op het gebied van Artificial Intelligence.

Rotterdam, 30 maart 2021

Kloof tussen data en werkelijkheid staat centraal op Internet of Things Days 2021 Toeslagenaffaire Fake news, algoritmes, E-commerce, Artificial Intelligence: we kunnen er anno 2021 niet meer omheen. Overheidsinstanties, maar ook retail organisaties en tech companies, verzamelen steeds meer gegevens van burgers die vervolgens worden geanalyseerd met behulp van Artificial Intelligence, oftewel AI. En dat is niet geheel zonder risico. "Neem het voorbeeld van de toeslagenaffaire waarbij de belastingdienst gebruik maakte van een geautomatiseerd risicoselectiesysteem dat gebaseerd was op AI. Op basis van het selectiecriterium ‘dubbele nationaliteit’ zijn ruim 25.000 ouders onterecht verdacht van fraude. Het gebruik van AI kent risico’s, zoals discriminatie. Dat roept de vraag op: in hoeverre is AI ethisch verantwoord?” (Lector Creative Business en organisator Paul Rutten) Kennis toegankelijk maken voor een breed publiek

Een andere vraag die we onszelf kunnen stellen is: wat is anno 2021 nog de waarheid? Geven de data die mensen online achterlaten wel een juist beeld van wat hen drijft en hun behoeften zijn? Het Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam is al tien jaar actief op het gebied van Internet of Things - apparaten die met elkaar verbonden zijn - en Big Data.

Rutten: “De laatste jaren richten we ons onderzoek nadrukkelijk op Responsible Applied AI, oftewel AI gekoppeld aan ethiek. Ons doel is de opgedane kennis te delen en de nieuwe inzichten toegankelijk te maken voor een breed publiek.” Internet of Things Days biedt gedurende de hele week dan ook een wisselend programma. De week is verdeeld in verschillende thema's. Op dinsdag is het thema ethiek, op woensdag gaat het over kwaliteit van data, donderdag staat het perspectief van ondernemers centraal.

Donderdag wordt bovendien een online sessie aangeboden in samenwerking met het Hogeschool Rotterdam brede programma AI en Ethiek. Thema daarvan is de rol van het hoger beroepsonderwijs in innovatie met kunstmatige intelligentie. Vrijdag gaat het over de rol van ontwerpers in de datasamenleving.

Daarnaast vindt er een uitdagende hackathon 'Truth of Data!' plaats, waarvan de resultaten op vrijdag gepresenteerd worden. Nieuwe kennis kan opgedaan worden tijdens de keynotes en discussietafels, skills kunnen worden vergroot tijdens de workshops en daarnaast biedt het programma de gelegenheid tot netwerken.

Kijk voor het volledige programma en aanmelding op https://www.aanmelder.nl/iotrotterdam


Deel deze pagina

RetailInnovationPlatform Retailsectortotaal RINPdatadriven RINPtechnologie