Uw woningbouwplan stagneert? Het Expertteam Versnellen helpt

Nieuwsbericht

Bron: VNG

Minister Ollongren van BZK stuurde in maart een brief aan de Tweede Kamer over meer prioriteit voor woningbouw. Daarin staat ook dat het Expertteam Versnellen Woningmarkt ondersteuning kan geven bij woningbouwplannen die om wat voor reden dan ook stagneren.

Het al enige jaren werkzame expertteam Versnellen/Ontslakken maakt deel uit van de nieuwe, versterkte opzet. Het team bestaat uit mensen die hun sporen bij de aanpak van complexe grote en kleine woningbouwprojecten hebben verdiend, aan de overheidskant, bij marktpartijen of voor corporaties.

Werkwijze Versnellingsteam

De succesvolle werkwijze van het team blijft ongewijzigd. Die houdt in:

  • Er moet sprake zijn van een concreet plan, project of gebied waar de planvorming of de uitvoering hapert; de locatie van het plan (binnenstedelijk of daarbuiten) maakt niet uit.
  • Op verzoek van de gemeente worden twee ervaren leden van het expertteam ter beschikking gesteld om de impasse te doorbreken of op een andere wijze planvorming en realisatie op gang te krijgen; de gangbare duur van de interventie is zes maanden.
  • Nieuw is dat naast gemeenten en provincies ook marktpartijen en corporaties kunnen plannen, projecten en gebieden aandragen. Uiteraard wordt dan de betreffende gemeente gevraagd om mee te doen.

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt de experts.

Aanmelden?

Wilt uw gemeente/regio zich aanmelden? Neem dan contact op met:

  • Arieke Keus-van den Berg: arieke.vandenberg@rvo.nl, tel: 06-257 084 16 of
  • Annemarie Huibers: annemarie.huibers@rvo.nl tel. 06 5196 6966 of
  • Prof. Mr. Friso de Zeeuw, ambassadeur van het expertteam of
  • Jos Feijtel, coördinator van het Expertteam Versnellen: joz.feijtel@gmail.com; tel: 06 533 757 33.

Meer informatie


Deel deze pagina

Woningmarkt