VNG trekt handen af van woonagenda kabinet

In de media

Bron: NRC

De koepel van gemeenten vindt de Woonagenda „prematuur” en heeft ook inhoudelijk problemen met het stuk.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt de Nationale Woonagenda die minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) woensdag presenteerde „prematuur” en inhoudelijk onvoldoende. Om die reden heeft de VNG de Woonagenda niet ondertekend, zegt een woordvoerder, en is de organisatie ook niet van plan dat alsnog te doen. Ook is er volgens de VNG geen ‘intentieverklaring’ namens de organisatie uitgegaan, zoals Ollongren donderdag in een Kamerdebat zei.

Ollongren presenteerde woensdag in de Nationale Woonagenda een reeks plannen om de problemen op de woningmarkt op te lossen. Omdat veel besluiten over woningbouw op lokaal niveau genomen moeten worden, is het opmerkelijk dat de koepel die de 380 gemeenten vertegenwoordigt het stuk niet heeft ondertekend. Dat vonden ook veel Kamerleden, die donderdag in een Kamerdebat Ollongren om opheldering vroegen. Zo noemde CDA-Kamerlid Erik Ronnes de VNG „een bijzonder belangrijke partij in de ontwikkelingen op de woningmarkt”.

De VNG stuurde Kamerleden donderdag een e-mail om te benadrukken dat het geen medeondertekenaar van de Woonagenda is omdat in een brief van Ollongren woensdag aan de Kamer „die indruk zou kunnen ontstaan”.

Collegeonderhandelingen

De minister zei donderdag dat de VNG nog niet heeft willen tekenen omdat in een deel van de gemeenten nog collegeonderhandelingen lopen. Ollongren noemde dat „zeer te respecteren”. De VNG bevestigt dat dit een van de redenen is, maar zegt dat een andere reden om niet te tekenen was „dat wij de punten die wij belangrijk vinden niet genoeg terugzien in de Woonagenda”.

De VNG is bijvoorbeeld bezorgd om de effecten van de verhuurderheffing op de financiële positie van woning corporaties, die door de heffing zeggen minder huizen te kunnen bouwen. Ollongren zei donderdag in de Kamer blij te zijn met de intentieverklaring die met de Woonagenda is meegestuurd en „namens de medeoverheden is uitgegeven”. De VNG zegt deze aanvullende verklaring echter ook niet te hebben ondertekend. Wel wil de koepel van gemeenten „in gesprek blijven” met Binnenlandse Zaken om de problemen op de woningmarkt aan te pakken.

De VNG denkt niet dat de gemeenten later alsnog hun handtekening onder de Woonagenda kunnen zetten omdat de minister „niet de intentie heeft de Woonagenda nog aan te passen”. Ollongren zei donderdag in het Kamerdebat te hopen dat de VNG „op een gegeven moment […] haar intentieverklaring kan omzetten in een daadwerkelijke handtekening.”

Ruis op de lijn

Een woordvoerder van Ollongren zegt in een reactie dat er „wat ruis op de lijn” lijkt tussen het ministerie en de VNG. Hij zegt dat de intentieverklaring wel degelijk „in samenspraak" met VNG is opgesteld. Verder heeft Ollongren in het debat donderdag beloofd over de kritiek die de VNG heeft te gaan praten, aldus de woordvoerder. Verder voegt hij toe dat Woonagenda „geen eindpunt, maar een vertrekpunt is”.


Deel deze pagina

Woningmarkt