Arbeidsmarktonderzoek retail non-food

Rapport

Auteur: INretail
Bron: INretail

Afgelopen jaar werd een representatieve scan gemaakt van de arbeidsmarkt in de retail non-food. INretail, Tuinbranche Nederland, de parfumerie- en juweliersbranche en de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en AVV wilden als cao-partijen gezamenlijk een actueel beeld krijgen van de sector.

Publicatie downloaden

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  •  Er is een maatschappelijke betrokkenheid van werkgevers in de retail als het gaat over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dertig procent van de werkgevers heeft een of meerdere mensen uit deze doelgroep in dienst. In de woonsector heeft 6% van de werkgevers ook statushouders op de loonlijst staan en in de modesector is dat 5%.
  • Studenten blijken echte ambassadeurs voor de branche. Van de groep die gekozen heeft voor een opleiding die voorbereidt op werk in de retail sector heeft ruim driekwart positieve verwachtingen bij het werken in de sector.
  • Het aandeel HBO opgeleiden in de retail non-food groeit. Waar vijf jaar geleden maar 5% een HBO-achtergrond had, is dat nu 12%. Onder meer schaalvergroting en toenemende automatisering en digitalisering kunnen achterliggende redenen zijn.
  • Werkgevers geven aan dat meer kennis nodig is voor retail innovatie, zowel bij henzelf als bij medewerkers.
  • Over scholingsbehoeften denken werkgevers en hun medewerkers enigszins verschillend. De werkgever noemt vooral verkoop- en productkennis en denkt ook  aan scholing op het gebied van gastvrijheidstrainingen. Medewerkers vinden deze thema’s ook belangrijk, maar (benadrukt enigszins verschillend denken) benoemen daarnaast nog leidinggeven, persoonlijke ontwikkeling en management.  
  • In het mkb kan het personeelsbeleid nog verder professionaliseren. Grote ondernemingen doen al veel aan scholing en ontwikkeling van medewerkers en hebben hiervoor beleid ontwikkeld. Het verloop van medewerkers is bij grote bedrijven wel hoger dan in het mkb. De vele weekend- en studentenbaantjes en de relatief lage startdrempel spelen hier een rol.
  • Voor het werven van nieuwe medewerkers richten werkgevers zich vooral op sociale media en worden vacatures op de eigen site gemeld. Potentiële medewerkers zoeken echter vooral op vacaturesites. 

Onderzoeksbureau Bartels voerde de scan uit. De aanpak bestond uit telefonische interviews met werkgevers. Daarnaast werd digitaal geënquêteerd onder werkgevers en medewerkers. Meer dan vijfhonderd werkgevers en meer dan 600 werknemers deden mee. Ook werden digitaal vragenlijsten ingevuld door bijna 400 retailstudenten van MBO’s en HBO’s.  


Deel deze pagina

Arbeidsmarkt