Beleving en diversiteit: de sleutel tot succes?

Scriptie

Auteur: Maartje Lucassen
Bron: Radboud University

Het consumentengedrag wijzigt, er is een achteruitgang van bezoekersaantallen zichtbaar en er staan veel winkelpanden leeg. Oorzaken voor de achteruitgang van winkelgebieden kunnen gezocht worden in de vraaguitval. Door de economische crisis, het internet winkelen en verschillende demografische trends is er minder vraag naar fysieke winkels. Naast deze structurele ontwikkelingen, waar weinig invloed op uitgeoefend kan worden, vinden er ook maatschappelijke ontwikkelingen plaats waar wel invloed op uitgeoefend kan worden. Dit onderzoek geeft inzicht in deze ontwikkelingen en laat zien hoe winkelgebieden steeds meer een plek waar het dat meer biedt dan alleen winkelen.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Gastvrijheidbeleving