Belevingskenmerken van binnenstedelijke winkelgebieden

Rapport

Auteur: dr. ir. ing I. Janssen, dr. ir. P. van den Berg en ir. A. Borgers
Bron: Real Estate Research Quarterly

Om aan concurrentiekracht te winnen moeten binnenstedelijke winkelgebieden zich steeds meer onderscheiden. Dit kan door het creëren van een winkelomgeving met een hoge belevingswaarde. Dit artikel gaat in op de waardering van visuele belevingskenmerken van de winkelomgeving door de consument als onderdeel van de totale beleving van een winkelgebied. Ondanks dat omgevingsaspecten zoals bestrating en etalages van significante invloed zijn op de waardering van de consument, blijkt uit dit onderzoek dat het winkelaanbod de grootste invloed heeft. Een aantrekkelijke winkelomgeving is mooi. Echter, om echt op winkelbeleving te kunnen sturen zal de winkelcentrummanager grip moeten hebben op het totaal aan winkelconcepten dat door retailers in het winkelcentrum wordt aangeboden.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Gastvrijheidbeleving