Human Capital Management: Hoe werkt het in de handel?

Rapport

Auteur: Henk Gianotten
Bron: KCH

In 2011 en 2012 is in opdracht van Kenniscentrum Handel zowel in de groothandel als in de detailhandel onderzoek uitgevoerd naar kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar human capital. Voor beide sectoren waren de mogelijke ontwikkelingen in en rond de handel op weg naar 2020 het uitgangspunt. In de onderzoeken zijn de economische en maatschappelijke ontwikkelingen die richtinggevend zijn voor de structuur en kwaliteit van de werkgelegenheid en de inzet van human capital in de handel in kaart gebracht.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Arbeidsmarkt