Newcom Tech Monitor 2018

Rapport

Auteur: drs. H. Hoekstra en drs. S. Boekee
Bron: Newcom Research & Consultancy B.V.

Een kwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over technologische ontwikkelingen. Met name laagopgeleiden maken zich zorgen. Jongeren en hoogopgeleiden zijn het meest enthousiast in het omarmen van nieuwe technologieën. De helft van de Nederlanders is wel eens bang voor hoe de wereld kan veranderen door nieuwe technologieën. Dit geldt onder alle leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus.

Publicatie downloaden

Dit blijkt uit de Tech Monitor van Newcom Research & Consultancy, een jaarlijks terugkerend onderzoek onder Nederlanders van 15 jaar en ouder. In dit onderzoek wordt de houding, bekendheid en het gebruik van nieuwe technologieën en technologische ontwikkelingen onderzocht. Dit jaar zijn 2.992 Nederlanders ondervraagd.

Groei in contactloos betalen en ridesharing

Jaarlijks worden bekendheid en gebruik van een aantal technologische innovaties gemeten. Van de gemeten categorieën is de groei met name zichtbaar in contactloos betalen. Hoewel de bekendheid in 2018 vrijwel gelijk gebleven is ten opzichte van 2017, neemt het gebruik toe. Het gebruik van rideshare-diensten blijft voorbehouden aan een beperkte groep Nederlanders, maar groeit nog wel licht in zowel bekendheid als gebruik. In de categorieën MOOCS (online colleges) en E-Health is geen sprake van groei.

Steeds grotere rol technologie brengt angst met zich mee

De verwachting is dat nieuwe technologie een steeds grotere rol gaat spelen en steeds meer impact gaat krijgen in onze levens. Dit brengt zorgen en angst met zich mee. De meerderheid van de Nederlanders staat positief ten aanzien van nieuwe technologieën en vindt dat ze ons leven beter maken. Tegelijkertijd is bijna de helft van de Nederlanders wel eens bang voor hoe de wereld kan veranderen door nieuwe technologie. Het tempo waarin deze veranderingen plaatsvinden speelt daarbij een belangrijke rol.


Deel deze pagina