Omzetkengetallen 2022

Rapport

Auteur: INretail i.s.m. Expertgroep Omzetkengetallen
Bron: Retail Insiders

Met deze notitie bieden wij een uniforme berekening van de omzetkengetallen die als input dient voor eenduidig ruimtelijk economisch onderzoek. De omzetkengetallen bestaan uit de omzet per hoofd en de omzet per vierkante meter.

De notitie Omzetkengetallen dient ten behoeve van behoefte- en effectenstudies (Ladder voor duurzame verstedelijking), onderbouwing Dienstenrichtlijn en onderzoek ten aanzien van detailhandelsvisies- en beleid. Ook vormen de landelijke omzetkengetallen de basis voor de doorrekening van de koopstromen naar absolute omzet & bestedingen op lokaal niveau, conform het Afsprakenkader landelijke richtlijnen Koopstromenonderzoek.

Kortom een belangrijk basisdocument voor vele retailstakeholders, waarvoor van ieder die het gebruikt een bijdrage wordt gevraagd. Een beperkte bijdrage, dankzij de (grotere) financiële bijdrage vanuit een tiental toonaangevende adviesbureaus op het gebied van ruimtelijke ordening.  

Kosten € 179,00 (excl. btw) voor een digitale pdf-versie voor eigen gebruik. Door het rapport aan te vragen via het formulier ga je akkoord met betaling en de algemene voorwaarden en doe je afstand van het recht tot herroeping.

Aanvragen rapport

Door het rapport aan te vragen via het formulier ga je akkoord met betaling en de algemene voorwaarden en verklaar je afstand te doen van het recht tot herroeping. Het digitale exemplaar van het rapport wordt binnen 2 werkdagen verzonden via de mail.

Download hier de omzetkengetallen van voorgaande jaren: 

Omzetkengetallen 2021

Omzetkengetallen 2020

Omzetkengetallen 2019

Omzetkengetallen 2018 

Omzetkengetallen 2017

Omzetkengetallen 2016

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in het Handboek Kooporiëntaties – Koopstromen. Het handboek biedt inzichten gebaseerd op analyses van het geografische koopgedrag van de Nederlandse bevolking op het niveau van woonplaatsen of kernen.


Deel deze pagina

Ruimtelijkeordening