Handboek Kooporientaties – Koopstromen (op aanvraag)

Nieuwsbericht

Bron: I&O Research

Het Handboek Kooporiëntaties is gebaseerd op de drie grote koopstromenonderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd in Nederland: Randstad en Noord-Brabant (2021), Oost-Nederland (2019) en Limburg (2019). Door de informatie over kooporiëntaties op het niveau van woonplaatsen of kernen te analyseren zijn belangrijke inzichten verworven in het geografische koopgedrag van de Nederlandse bevolking.

Het handboek heeft een meerledig doel. Het handboek kan de beleidsafdelingen Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening van gemeenten ondersteunen in het formuleren van nieuw detailhandelsbeleid en bij de beoordeling van nieuwe detailhandelsinitiatieven, al dan niet in planologische procedures. Ook kan het private partijen (retailers, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren) helpen bij het maken van de juiste investeringsbeslissingen.

Het handboek is voor € 79 (excl. BTW en excl. verzendkosten) te koop en kan besteld worden via Handboek Kooporiëntaties – Koopstromen

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in de notitie Omzetkengetallen. Met deze notitie bieden wij een uniforme berekening van de omzetkengetallen voor ruimtelijk economisch onderzoek. De omzetkengetallen bestaan uit de gemiddelde omzet per hoofd en de omzet per vierkante meter per specifieke branche.


Deel deze pagina

Koopstromen