Pilot Verlichte Regels Winkelgebieden

Rapport

Auteur: Hanneke van Rooijen, Arjan Raatgever, Remko Bak, Jaap Kaai
Bron: Platform31, Retailagenda

De pilot Verlichte regels winkelgebieden geeft inzicht in de vraag: als we in dit winkelgebied (nog) helemaal geen regels zouden hebben, welke regels vinden we dan minimaal nodig? En vervolgens: hoe komen we in de praktijk dichter bij die wenselijke situatie? Het hoofddoel van deze pilot was om ruimte te scheppen voor (innovatief) ondernemerschap in winkelgebieden door regels die dit tegengaan op te sporen en waar mogelijk te verbeteren, (tijdelijk) buiten werking te stellen of te schrappen.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Blurring