Vitaliteit: de ondernemende binnenstad

Rapport

Auteur: Bart de Zwart
Bron: Fontys Hogeschool

Gemeenten zijn op zoek naar een meer diverse, en vaak ook compactere, binnenstad. De vraag is echter hoe die nieuwe mix eruit zou moeten zien, en hoe je die bereikt. Een veelgehoord obstakel daarbij is het grote aantal belanghebbenden in de binnenstad, en de beperkte middelen die een gemeente heeft om invloed uit te oefenen op processen die van onderop plaatsvinden. Toch blijkt uit dit rapport te lezen valt, dat het instrumentarium dat lokale overheden kunnen inzetten om gewenste ontwikkelingen te stimuleren en ongewenste ontwikkelingen te remmen, ruimer is dan soms wordt verondersteld. Deze uitgave vormt een onderdeel van een serie van vijf cahiers over de binnenstad. Naast De factor Vitaliteit verschenen in deze reeks ook cahiers over de thema’s: Organisatiekracht, Mens, Betaalbaarheid en Onderscheidingskracht.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Gastvrijheidbeleving RetailInnovationPlatform RINPwinkelgebied Winkelstructuurtransformatie