Waarborgen van publieke belangen in de deeleconomie en de kluseconomie

Rapport

Auteur: Dr. Magda Smink en Dr. ir. Rinie van Est
Bron: Rathenau Instituut

Dit onderzoek geeft inzicht in de positieve en negatieve invloed die de deel- en kluseconomie heeft. Het blijkt dat deze positieve effecten heeft op het gebied van welvaart, werkgelegenheid, ondernemerschap, sociale cohesie en voor het milieu. Publieke belangen die onder druk komen te staan zijn: een gelijk speelveld, belastingheffing, consumentenbescherming, tegengaan van discriminatie, openbare orde, platformonafhankelijkheid, tegengaan van monopolisering en bescherming van privacy en autonomie.

Publicatie downloaden

Deel deze pagina

Platformen