Innovatietafel

Retailagenda heeft in de afgelopen jaren initiatieven ondersteund om innovatie in de retail te vergroten. Deze initiatieven ontstonden uit Retailinnovatielabs waar innovaties in de praktijk werden ontwikkeld en getoetst, Een Future Proof Retail-initiatief waarbij het onderwijs samen met gemeenten en retailers diverse labs opzette rondom ondernemerschap en skills en als laatste een expertgroep Innovative Retail Technology van Shopping Tomorrow.

Via retail innovatie labs, future proof retail, expertgroepen en onderzoeksprojecten is er veel kennis beschikbaar over de mogelijkheden die innovatieve winkeltechnologie de retailer biedt. Ondanks dat dit soort kennis de retailer inspireert, blijft het daadwerkelijke gebruik van innovatieve technologie in de fysieke winkel in het midden- en kleinbedrijf (mkb) achter.

Retail Insiders, Retail Innovation Platform, Future Proof Retail en Rabobank hebben het initiatief genomen om vanuit de resultaten van de expertgroep Shopping Tomorrow en Future Proof Retail en de behoefte van de branchepartners van Retail Insiders om een landelijke innovatie plan voor retail te ontwikkelen. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Doorontwikkeling van Voormijnwinkel obv resultaten expertgroep Innovative Retail Technology
  • Doorontwikkeling Hype lab vanuit Future Proof Retail ism Rabobank en Future Store concept, waarbij Future Store vooral het overzicht aan mogelijkheden van technologische oplossingen laat zien en er via Hype lab implementatietrajecten in de praktijk gang kunnen worden gezet.
  • Het ontwikkelen van een duurzaam ecosysteem voor retailinnovatie waar alle beschikbare kennis over innovatie voor de retail samen komt.

De docmenten die zijn ontwikkeld bij dit project vind je hieronder. 

Voorstel innovatietafel

Voorstel innovatie ecosysteem 

Overige rapporten en rapporten

De meerwaarde van innovatieve technologie in de retail 

Bluepaper 2019-2020 innovative retail technology 

Ruiken horen zien en voelen in de winkel van de toekomst 

Bliep bliep: robots veroveren de retail 

 


Deel deze pagina