Retail Innovatie Lab: Smart Distributie & Buy local

Online lokaal kopen is handig voor de consument, en zorgt voor binding met de lokale bewoners. Wie het slim aanpakt kan er met een gezamenlijk online platform voor zorgen dat een winkelgebied in trek blijft, en ondernemers (extra) omzet hebben. Maar samen online brengt ook vraagstukken met zich mee, want hoe zorg je dat het platform ook een succes wordt? Voor welke online oplossing kies je? En welke stappen zijn belangrijk als je een eigen online platform wilt starten?

Smart Distributie & Buy Local

Dit lab verkent de mogelijkheden van een lokaal platform met bijbehorende online strategie dat het lokale aanbod aanbiedt bij de lokale consumenten. Zo ontstaat een positief effect op het functioneren van centrumgebieden/binnensteden en de daar gevestigde ondernemers. Tegelijk wordt gekeken naar de kansen van vraaggestuurde stedelijke distributie. De synergie tussen beide moet winkelgebieden toekomstbestendig te maken en gevestigde ondernemers te ontzorgen.
Deelnemende gemeenten: Hilversum, Purmerend, Pijnacker-Nootdorp, Spijkenisse, Roosendaal en Groningen.

Smart Distributie en Buy & Local doet een beroep op verschillende vormen van innovaties op gebied van Smart toepassingen en efficiëntere distributie. Dit wordt vooral ingegeven door:

 • Duurzaamheid perspectief: vermindering van het de hoeveelheid busjes
 • Sociaal perspectief: stimuleren van bestedingen bij lokale ondernemers.

Juist vanuit deze invalshoeken is het idee om een Smart Distributie & Buy Local Lab bij de initiatiefnemers ontstaan. In de lokale labs wordt een beroep gedaan om het innovatievermogen van lokale partijen op:

 1. Werken vanuit één gezamenlijk merk
 2. Werken vanuit één gezamenlijke belofte
 3. Online brengen van artikelen, inclusief voorraadbeheer én gezamenlijk afrekenen
 4. Multi-Pick-single drop (meerdere plekken ophalen, één plek afleveren) óf verzamelen op een punt en van daaruit leveren.
 5. Samen werken aan nieuwe product-marktcombinaties (lokale variant van food box ‘Hello Fresh’)

Samen met de zeven lokale labs zetten we in op een nieuwe aanpak van het onderwerp, ontwikkeling van nieuwe toepassingen en nieuwe ideeën. Daarbij kiest ieder lab zijn eigen invalshoek. Hiermee willen we de innovatiekracht van de sector vergroten door een professionele aanpak en uitwisseling van kennis.

Het Retailinnovatie lab beoogt het volgende:

 • Werkbare en haalbare kansen en invulling van vraag gestuurde stedelijke distributie toepassingen (zowel in reductie voertuigen als service als meerwaarde voor lokaal ondernemerschap).
 • Kansen voor succesvolle online platformen (zowel content als gebruik als fulfilment).
 • Synergie tussen beiden (de kansen vanuit online met distributie naar lokale aankopen).

Het doel van lab is dat er een lokaal plan van aanpak komt en lokaal een projectteam werkt aan de uitvoering.

Acties 

 • Alle lokale labs hebben hun plan van aanpak verder uitgewerkt en bijgesteld tot een realistische pilot binnen de lab periode
 • Er zijn gesprekken gevoerd met bestaande platformen als Dorpspleinen, BijOns.Amsterdam, Hoody en Local Heroes.
 • TMO studenten hebben een analyse gemaakt van de bestaande platformen en gaan voor Pijnacker een voorstel maken voor de loyaliteitsprogramma o.b.v. het online platform.
 • Er zijn meerdere sessies met de lokale labs op locatie geweest waar de verschillende labs een kijkje in de keuken namen van elkaar.

Resultaten

Publicatie Smart distributie & buy Local lessen uit living labs

TMO onderzoek

Tools en handvatten 

App steunt lokale ondernemers in tijden van corona 

In vijf stappen succesvol gezamenlijk online als winkelgebied 

Boodschappen van lokale ondernemers te bestellen via local heroes 

Hoe een online warenhuis de Groningse binnenstad juist sterkt 

Retail innovatielab Smart Distributie & Buy Local 

Video: Succesfactoren en stappenplan online lokale platforms

Overzicht lokale collectieve websites

Overzicht lokale collectieve webshops

Samenwerking

Dit project is uitgevoerd door Retailagenda in samenwerking met experts van DNWS Rob Weiss, Sonja van Duin en Tessa Vosjan en onderwijsinstelling TMO.


Deel deze pagina

Retailagenda