Toekomstbestendig evenwicht

Over winkelgebieden in Amsterdam wordt tegenstrijdig bericht. Stedelijke winkelgebieden staan onder druk door toenemende concurrentie met regionale winkelcentra en online winkels. Aan de andere kant worden sommige winkelgebieden in Amsterdam als té populair en druk beschouwd. Beide processen worden als zeer problematisch ervaren door winkeliers, bewoners, gebiedsontwikkelaars, winkelstraatmanagers, en de gemeente. Middels het project “Toekomstbestendig evenwicht” draagt de HvA bij aan de ambitieuze beleidsdoelstelling om een beter gebalanceerd winkellandschap te bevorderen. Dit wordt echter niet alleen als een beleidsvraagstuk gezien. Centraal in het onderzoek staat het organiseren van collectieve actie. Hoewel de verschillende actoren in deze stedelijke consumptieruimten zich in eerste instantie laten leiden door eigen afwegingen, hebben ze een grote onderlinge afhankelijkheid. Met onderlinge afspraken kunnen zij tot een duurzaam beheer komen.

Dit SIA RAAK voorstel beoogt (1) meer inzicht te krijgen in deze processen van verandering door de tijd heen van de positie en het functioneren van stedelijke consumptieruimten en (2) op basis daarvan een nieuw handelingsperspectief voor een meer gebalanceerde ontwikkeling te bieden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Daarnaast zijn er zowel ondernemersverenigingen als partners van de gemeente Amsterdam betrokken.

Eindresultaten

De Hogeschool van Amsterdam

Naam: Toekomstbestendig evenwicht: Balanceren tussen divergerende belangen

Looptijd: maart 2018 – maart 2022