Goede economische vooruitzichten voor 2019

Nieuwsbericht

Bron: Modint

De Nederlandse economie ontwikkelt zich gunstig, zo blijkt uit de nieuwste raming van het Centraal Planbureau (CPB). De economie groeit in 2018 met 2,8% en volgend jaar met 2,5%. De economie groeit in 2019 door in een bovengemiddeld tempo, net als in 2017 en 2018 het geval was. De consumptie van huishoudens, de overheidsbestedingen, uitvoer en bedrijfs- en woninginvesteringen dragen hieraan bij. De werkloosheid daalt in 2019 verder naar een historisch laag niveau van 3,5%. Hogere arbeidskosten en de verhoging van het lage btw-tarief werken door in een hoger inflatiecijfer. Door (vooral fiscale) maatregelen uit het Regeerakkoord stijgt de koopkracht toch met 1,3% in 2019 (0,4% in 2018). De neerwaartse risico’s voor de economie zijn wel toegenomen zegt het CPB verder. De handelsconflicten die kunnen uitmonden in een handelsoorlog zijn verder verscherpt en het risico op een cliff edge Brexit wordt met de dag groter. Het economische beleid in Italië en in een aantal opkomende economieën, zoals Turkije, brengen onzekerheid met zich mee voor het eurogebied.

Gevolgen voor de kleding en textielbranches

Modint wil hieraan toevoegen dat de groei van 4% van de wereldhandel gezond blijft, maar dat de olieprijs (ruim 72 dollar in 2028 en 2019 tegen 55 dollar in 2017) wel flink gestegen is, hetgeen in veel kosten doorwerkt. Het feit dat men voor 2019 rekent met een euro/dollar koers van 1,17 tegen 1,19 in 2018 helpt ook niet als u dollars afrekent. De in- en uitvoer groeien in 2019 wel harder dan in 2018, maar ook hier moet men rekening houden met het effect van prijzen en valuta. Zowel de invoer als de export van kleding en textiel groeien gestaag met percentages tussen 5% en 8% over het eerste halfjaar van 2018.

Veel van de Modint leden leveren aan overheden. Goed nieuws hier: de consumptie van de overheid stijgt met 2,7% in 2019 tegen een groei van 2,1% in 2018. De investeringen door bedrijven zwakken iets af, maar de investeringen door bedrijven in woningen dalen heel flink, slecht voor woningtextiel en tapijt. De consumptie van huishoudens groeit tenslotte met 2,3% in 2019 tegen 2,7% in 2018. Een lagere groei in 2019, hoewel de koopkracht wel stijgt. Hogere inflatie door de olieprijs en de BTW worden gecompenseerd door loonsverhoging en verschuiving in de inkomstenbelasting. Het is nu alleen nog de kunst om deze consumptie naar de kleding, textiel, schoenen, accessoires en woninginrichting te krijgen… Dit lukt in Nederland matig in 2018 als we kijken naar de consumptie van kleding en textiel volgens het CBS en naar de wisselende omzetten in de fashion- en woonretail volgens INretail/GfK.

Consumptie

Consumptie binnenland %

Duurzame goederen %

Textiel & kleding % Lederwaren & schoeisel % Woninginrichting %
2017 1e kw 1,6 3,3 2,9 5,3 6,6
2017 2e kw 2,5 5 8,9 1,4 7,1
2017 3e kw 2,3 5,9 9,2 5,1 11,3
2017 4e kw 1,4 0,8 1 1,3 6,9
2018 1e kw 2,8 4,2 1,2 -1,2 4,6
2018 2e kw 2,5 4,3 2,8 8,6 2

Bron: CBS

De consumptie van duurzame groeide in 2017 en in de eerste 2 kwartalen van 2018 sneller dan de totale consumptie, maar kleding blijft daar wat in achter. De schoenen- en lederwarenbranche had een slecht eerste kwartaal gevolgd door een sterk herstel in het tweede kwartaal van 2019. De stevige groei van de consumptie van artikelen in de woninginrichting in 2017 koelt in 2018 duidelijk af.

Omzetten detailhandel, offline en online

Terwijl de omzet in de woonbranche stabiliseert in de eerste helft van 2018, werd in de modemarkt gemiddeld 2,6% meer omzet genoteerd dan dezelfde periode vorig jaar en steeg de omzet in schoenen gemiddeld met 7,5%. De sportomzet bleef 8,2% achter. De totale omzetgroei voor mode is gemiddeld 0,7% en voor schoenen 2,4% over de eerste zes maanden van 2018. De omzet in de sportretailmarkt daalde met gemiddeld 3,3%.
In het tweede kwartaal werd in de modemarkt gemiddeld 2,6% meer omzet genoteerd dan dezelfde periode vorig jaar en de omzet in schoenen steeg gemiddeld 7,5%. De sportomzet bleef 8,2% achter. De omzetontwikkeling van mode, schoenen en sport wordt gemeten via online- en fysieke verkoopkanalen. INretail verwacht in 2018 een omzetgroei van 2% voor mode- en schoenenmarkt en voor de sportmarkt 1% groei.  

De verkoop van mode via online kanalen was in het tweede kwartaal met 19,1% groei aanzienlijk hoger dan de 2,2% omzetgroei via fysieke winkels. Cijfers over het eerste kwartaal en cijfers van CBS bevestigen deze aanhoudende trend. De online omzet van schoenverkopen steeg met 22,4% en in fysieke winkels werd 0,7% omzetstijging genoteerd. Steeds meer retailers werken met een multichannel formule om omzetkansen te optimaliseren.

De woonbranche zag de omzet in de eerste helft van 2018 met gemiddeld 3,6% stijgen. Met een omzetplus van gemiddeld 11,1% deden keukenverkopers erg goede zaken. Hieraan dankt de branche de omzetgroei in de eerste helft van dit jaar. Andere segmenten noteerden minder prominente percentages; een omzetplus van 2,1% voor gemengde woonwinkel en minnen van 1,4% voor meubelzaken, 0,4% voor woningtextiel winkels en 3% voor slaapspeciaalzaken.

INretail verwacht dat de hoge percentages waarmee de omzetten afgelopen seizoenen groeiden voorbij zijn. Haar marktonderzoekers constateren dat de woonbranche de ontwikkelingen van de huizenverkoop met een vertraging van ongeveer een half jaar volgt. CBS stelde eerder vast dat in het eerste kwartaal het aantal verhuizingen in Nederland met 5% is gedaald. Rabobank voorspelt dit jaar 3% minder verkochte koopwoningen. De effecten van de teruglopende woningmarkt zullen in de tweede helft van dit jaar merkbaar zijn in de investeringen in woonproducten. Van de consumentenbestedingen aan grote woonartikelen is namelijk 38% te relateren aan verhuizingen. In 2013 was dit nog 29%. Dat blijkt uit onderzoek van INretail en Gfk. Vooral de omzet van woonwinkels die vloeren en keukens verkopen, wordt beïnvloed door het aantal verhuizingen.

De prijs van kleding: in de winkel en aan de grens

Nederlandse consumenten betaalden in juli 2,1 procent meer voor goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging in bijna vijf jaar, meldde het CBS. In juni gingen de prijzen op jaarbasis nog met 1,7 procent omhoog. Vooral woonlasten gingen in juli hard omhoog: huren en energiekosten. De prijs van een gemiddeld pakket kleding steeg in de winkel met 1,8%, de eerste forse stijging sinds 2017. De sterkste daling van de kledingprijzen voor de consument in 2018 deed zich tot nu toe voor in maart dit jaar, -4,9% ten opzichte van maart 2017. We moeten afwachten of men deze stijgende prijzen (en hopelijk goede marges) later in de hete zomer vast heeft kunnen houden.

Aan de zijde van de invoer dalen de prijzen juist. Sinds 2014 steeg de invoerprijs van kleding, maar sinds oktober 2017 ziet CBS bijna iedere maand een daling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Gemiddeld over zes maanden daalde de invoerprijs van kleding met ruim 3% ten opzichte van het eerste half jaar in 2017. De invoerprijs van textielproducten (garens, weefsels) daalde in deze periode met gemiddeld 1,5%.

Bronnen: cijfers: CPB, CBS, Inretail, GfK
Bewerking tekst: Modint


Deel deze pagina

Kledingschoensport Macroeconomischeontwikkelingen Woninginrichting