Retail Innovation Platform lanceert position papers: welke kennisbijdrage kunnen kennisinstellingen leveren?

Nieuwsbericht

Bron: Retail Innovation Platform

Tijdens het Retailagenda Voorjaarscongres presenteerde het Retail Innovation Platform (RINP) (het platform van hogescholen en universiteiten in Nederland en Belgiƫ voor praktijkgericht onderzoek naar retailinnovatie) vier position papers. Deze papers beschrijven welke bijdrage het RINP kan en wil leveren aan de noodzakelijke kennisontwikkeling van de retailsector. Verder werd alle retailkennis die is opgedaan door Retailagenda en partners van de afgelopen jaren gepresenteerd middels de Retailgids 2020. Ook kennis en inzichten die voortvloeien uit onderzoeken van van leden van het RINP zijn hierin meegenomen. Daarnaast werd een bestuurlijk gesprek met Mona Keijzer gevoerd waar 2 leden van het RINP belangrijke retailthema's mochten pitchen en waar een levendige discussie met de zaal ontstond.

Position papers; welke kennis is noodzakelijk om retailers te helpen innoveren?
De position papers van het RINP maken duidelijk welke bijdrage kennisinstellingen (hogescholen en universiteiten), verenigd in het Retail Innovation Platform, kunnen en willen leveren aan de uitdagingen en kennisbehoeften van de retailsector. Kennis waarmee retailers hun strategie kunnen aanpassen en innovaties in de praktijk kunnen onderbouwen en realiseren.

Het platform heeft een onderzoeksagenda opgesteld voor de komende jaren. Hierin zijn thema's benoemd waarin volgens het platform kennis ontwikkeld moet worden om retailers te helpen innoveren. Op deze 6 onderzoeksthema’s wordt intensief samengewerkt in de vorm van werkgroepen waarin verschillende kennisinstellingen participeren. Voor vier daarvan is een gezamenlijke position paper geschreven, waarin ook een duidelijke onderzoeksfocus wordt opgenomen. Download de position papers hieronder!

1. Naar een betere winkelbeleving met Sensory Enabling Technologie
(werkgroep Customer Experience en in-store technologie)
Wat kunnen innovatieve sensory enabling technologieën voor de mkb-retailer betekenen om de winkelatmosfeer en daarmee de winkelbeleving te verbeteren?

2. Met grote sprongen en kleine stappen naar een circulaire retail
(werkgroep Circulariteit en duurzaamheid in retail)
Hoe kunnen mkb-retailers de transitie maken naar een circulaire economie in 2050? Hoe circulair moeten ze worden in hun bedrijfsvoering, inkoopgedrag en businessmodel?

3. Data-driven retail
(werkgroep Data-driven retail & e-commerce)
Op welke wijze kunnen mkb-retailers klantdata inzetten om waarde te creëren voor de klant en de eigen organisatie?

4. Winkelgebieden in transformatie
(werkgroep Toekomstbestendige winkelgebieden)
Wat zijn de ervaringen met transitie-processen om binnenstedelijke winkel-gebieden toekomstbestendig te maken?

Op het onderzoeksthema Skills & Compenties voor nieuw en bestaand talent is geen position paper geschreven, omdat binnen dit thema momenteel al uitgebreid samengewerkt wordt binnen het platform via het landelijke onderzoeksproject Future-Proof Retail. Voor het onderzoeksthema Consumentengedrag en Nieuwe businessmodellen in retail wordt op termijn ook een position paper geschreven.

Retailgids 2020
Ook werd tijdens dit event de Retailgids 2020 van de Retailagenda overhandigd aan Staatssecretaris Mona Keijzer, waar alle retailkennis van de afgelopen 5 jaar is gebundeld. Ook in deze publicatie zijn veel gezamenlijke initiatieven, publicaties en waardevolle inzichten gebundeld waar diverse kennisinstellingen een bijdrage aan hebben geleverd. Zeker de moeite waard om deze gids door te nemen om inspiratie en kennis op te doen! Download hem hier. 

Bestuurlijk gesprek met Mona Keijzer
Naast de Retailgids en de vier position papers werd het congres afgetrapt met een bestuurlijk gesprek met Staatssecretaris Mona Keijzer, 3 retail-experts en vele bestuurders en beleidsmakers in de zaal. Twee van de experts waren Cees-Jan Pen (Fontys) en Tibert Verhagen (Hogeschool van Amsterdam) namens het Retail Innovation Platform. De experts hielden een pitch gericht op een specifiek standpunt binnen de retail. Cees-Jan en Tibert richtte zich hier op twee thema’s van het platform: de noodzaak van transformatie in binnensteden en het gebruik van innovatieve technologie in de retail. Er ontstond een levendige en waardevolle discussie met retailbeleidsmakers en- stakeholders uit de zaal.

Bekijk alvast een korte impressie van het congres waar o.a. Mona Keijzer vertelt over het (belang van) het event en de retailsector.  


Deel deze pagina

Retailagenda RetailInnovationPlatform Retailonline Retailsector Retailsectortotaal RINPbusinessmodel RINPcirculair RINPdatadriven RINPskills RINPtechnologie RINPwinkelgebied