Kringloopwinkels leveren positieve impact op mens en milieu

Nieuwsbericht

Bron: Ecorys

Onlangs verscheen een publicatie van Ecorys, in samenwerking met de Branchevereniging Kringloopwinkels Nederland, over kringloopwinkels in Nederland . Wilbert Kroesen van Ecorys licht de uitkomsten van het onderzoek toe.

Onlangs verscheen een publicatie van Ecorys, in samenwerking met de Branchevereniging Kringloopwinkels Nederland, over kringloopwinkels in Nederland. De kringloopwinkels hebben, samen met onder meer de milieuscheidingsstations, een belangrijke functie als aanjager voor het hergebruik van goederen en het recyclen van onderdelen van goederen.  Aan de kringloop wordt een belangrijke rol toegedicht in hun bijdrage aan het klimaatakkoord om in 2030 in de gebouwde omgeving 3,4 Mton minder CO2 uit te stoten.

De kringloopwinkels hebben belangrijke sociale doelstellingen. Naast een taak op het gebied van de duurzaamheid, bieden de meeste kringloopwinkels werkgelegenheid aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en hebben zij een wezenlijke rol bij de armoedebestrijding. De economische doelstellingen van de winkels die lid zijn van de branchevereniging  zijn ook anders: het zijn allemaal ondernemingen die niet naar winst streven.

Het kleine marktaandeel van de kringloopwinkels binnen de Nederlandse detailhandel staat in contrast met hun grote maatschappelijke belang. De bijna 1.700 kringloopwinkels zijn goed voor circa 0,4% van de winkelomzet; circa 2,5% van de winkels en circa 2,8% van de winkelvloer van de totale niet-dagelijkse detailhandel. De winkelomzet van de bij de BKN aangesloten winkels groeide met 15-20%, in de laatste 5 jaren. Ongeveer 25% van hun omzet gaat over kleding en textiel en 40% over woninginrichting. Binnen de  kringloopdetailhandel wordt in de komende 10 jaar sterke opkomst verwacht van vooral (nieuwe) ketens met kleinschalige winkels die zich specifiek richten op tweedehands kleding.

De gemiddelde omzet per m2 van de kringloopwinkels is slechts een kwart van de niet-dagelijkse detailhandel. Bij deze lage omzet is exploitatie alleen mogelijk omdat veel vrijwilligers worden ingezet, de loonkosten voor sociale medewerkers worden gesubsidieerd en de huur per m2  ook op een kwart van het huurgemiddelde van de totale niet-dagelijkse detailhandel ligt.

Het leeuwendeel van de tweedehands-detailhandel is overigens online. Online verkopen is bepaald geen sterk punt van de kringloopwinkels, ook al proberen verschillende ketens in deze branche - met vallen en opstaan - een online bedrijf op te bouwen. De enorme variatie in de aanvoer, prijsstelling en kwaliteit van de goederen zijn hoge drempels.

De grote internationale retailers in de mode- en woninginrichtingsbranches hebben de belofte van de tweedehands detailhandel scherp in het vizier gekregen. H&M, Zara, Zalando en IKEA zijn druk bezig met het ontwikkelen van een retourstroom, die gericht is op het hergebruik van door hun verkochte goederen. Bol.com vult een platformfunctie in voor de tweedehands verkopers.

Lees hier alle resultaten

Wilbert Kroesen is managing consultant bij het bureau voor economisch beleidsonderzoek Ecorys

Kringloopwarenhuis de ARM, Verlengde Hoogravenseweg Utrecht (foto: Ecorys 2020)

 


Deel deze pagina

Duurzaamheid Kledingschoensport