Smartphone meest gebruikte apparaat in huishoudens

Nieuwsbericht

Bron: ICT monitor 2019 (CBS)

In 2019 waren smartphones het meest gebruikte apparaat in huishoudens om mee te internetten. In vrijwel alle leeftijdsklassen zo ook de 55- tot 75 jarigen is mobiel internet de norm, alleen bij de 75-plussers ligt het cijfer aanzienlijk lager. Dit blijkt uit de ICT monitor 2019 (CBS).

In 2019 waren smartphones de meest gebruikte apparaten in huishoudens om mee te internetten. Dit blijkt uit de ICT monitor 2019 (CBS).

Smartphones waren aanwezig in 92 procent van de huishoudens en laptops bij 83 procent. Smartphones hebben de laatste jaren veel terrein gewonnen. In 2012 beschikte nog maar 50 procent van de huishoudens over een of meer smartphones. Tablets worden ook vaak gebruikt om online te gaan: in 2018 had 71 procent van de huishoudens een tablet, terwijl dat in 2013 nog 39 procent was. Het gebruik van desktops om te internetten nam af: in 2012 gebruikte 64 procent van de huishoudens een desktop om te internetten; in 2019 was dat afgenomen tot 54 procent.

Mobiel internet mainstream

Vooral in de leeftijdsgroep van 12 tot 55 jaar gebruiken veel mensen een mobiele internet­verbinding. In 2019 gebruikte 92 (45 tot 55 jaar) tot 96 procent (12 tot 35 ‑jarigen)  mobiel internet. Van de 55- tot 75‑jarigen gebruikte ruim vier van de vijf mobiel internet (83 procent). Voor 75‑plussers was het cijfer aanzienlijk lager met 35%. In alle leeftijdsgroepen waren smartphones het meest in trek.

Het percentage personen dat mobiel internet gebruikte, is het hoogst onder degenen die hoger onderwijs hebben genoten: 94 procent. Onder personen met lager onderwijs was het aandeel 72 procent. Mannen gebruikten iets vaker mobiele apparatuur dan vrouwen.


Deel deze pagina

Retailonline