Social media belangrijk marketingkanaal voor retailer

Nieuwsbericht

Bron: ICT monitor 2019 (CBS)

WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, in 2019 was 87% van de consumenten actief op social media . Met name de 65-75 jarigen zijn met een inhaalslag bezig. Dit blijkt uit de ICT monitor 2019 (CBS).

Sociale media is één van de belangrijkste marketingkanalen geworden die de retailer kan inzetten.  84% van de consumenten actief op social media, en dat betreft 87% van de Nederlandse bevolking, maakt gebruik van social media om zich te oriënteren op goederen en diensten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

87 procent gebruikt sociale media

In 2019 gaf 87 procent van de personen van 12 jaar of ouder aan in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek sociale media zoals WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, discussiefora of weblogs te hebben gebruikt. Vijf jaar eerder was dat nog 74 procent.

Vrijwel iedereen in de leeftijdsgroep van 12 tot 55 jaar maakt gebruik van sociale media (95 procent of meer). Onder 55- tot 65-jarigen bedroeg het socialemediagebruik vorig jaar 89 procent en onder 65- tot 75-jarigen 76 procent. 2014 was dat respectievelijk nog 64 en 40 procent.

Nederlanders van 75 jaar of ouder maken ook meer gebruik van sociale media: in 2014 maakte 13 procent hier gebruik van, vijf jaar later 40 procent.

Vooral tekstberichten uitwisselen

Het uitwisselen van tekstberichten via onder meer WhatsApp is de meest gebruikte vorm van sociale media: 84 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder deed dit in 2019. De grootste groei is te zien bij de leeftijdsgroep van 65- tot 75-jarigen. Inmiddels verstuurt 70 procent van de 65- tot 75-jarigen tekstberichten. Dat was vijf jaar eerder nog 25 procent.

Onder 75-plussers nam het uitwisselen van tekstberichten toe van 7 procent in 2014, naar 34 procent in 2019.

Ook meer gebruik sociale netwerken door ouderen

In 2019 was 63 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder actief op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram of Snapchat, en 32 procent op professionele netwerken zoals LinkedIn.

Ouderen maken ook steeds meer gebruik van sociale netwerken. Vorig jaar was 39 procent van de 65- tot 75-jarigen, en 17 procent van de 75-plussers actief op sociale netwerken. Dat was vijf jaar eerder nog respectievelijk 23 en 6 procent.

Gebruik van social media, 2019 (bron: CBS)

Ruim vier op de vijf zoekt informatie over goederen en diensten

In 2019 zocht 84 procent van de personen vanaf 12 jaar online informatie over goederen of diensten. Tevens wordt online vaak spelletjes en/of muziek gespeeld (72%) en nieuws gelezen (70%). In 2012 was dit circa de helft.

Informatie zoeken en vermaak via internet (bron:CBS)

Deel deze pagina

Digitalisering