DNWS

Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) is een (onafhankelijk) kennis- en netwerkcentrum dat zich richt op de toekomstbestendigheid van Nederlandse winkelgebieden. Bij al onze adviezen en activiteiten draait het om het gezamenlijk belang van de betrokken partijen een toekomstbestendig winkelgebied te realiseren. Elke betrokken partij, denk aan gemeenten & provincies, vastgoedpartijen, winkeliers- en ondernemingsverenigingen, centrummanagers, commerciële dienstverleners, ondernemers en brancheverenigingen, kan lid worden van DNWS om zo optimaal te profiteren van alle netwerkmogelijkheden, producten, kennis en expertise. Ook is DNWS nauw betrokken bij de uitvoering van het onderzoeksprogramma van de Retailagenda opgezet door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK).

Over DNWS

DNWS helpt betrokken partijen –o.a. overheid, ondernemers, vastgoedpartijen en straatmanagers- om kansen te benutten en hun eigen winkelgebied toekomstbestendig te maken. We verzamelen kennis, stimuleren innovatie, initiëren innovatieve pilots, participeren in onderzoeksprojecten, laten experts aan het woord, brengen nieuws en gaan op zoek naar inspirerende cases. DNWS is toegespitst op het realiseren van succesvolle kruisbestuivingen tussen de fysieke wereld en de online wereld. Alle bij DNWS betrokkenen hebben veel kennis en ervaring, ook in het contact met gemeenten; wij kennen de belangen, besluitprocedures en het politieke aspect. En helpen gemeenten en provincies graag bij het voldoende draagvlak creëren en kaders te scheppen waarin de publiek-private samenwerking in een winkelgebied vorm gegeven wordt. 


Onze missie richt zich op;
1. Stakeholders (landelijk en lokaal) duurzaam verbinden
     Zie o.a. betrokkenen bij een winkelgebied
2. In beweging krijgen & ondersteunen winkelgebieden met concrete, praktische plannen
     Zie o.a. DNWS-In-Actie-Traject
2. Inspiratie, kennis, good & bad practices verzamelen, tools ontwikkelen en delen
     Zie o.a. 'speerpunten' en 'nieuws & inspiratie'.
4. Zorgen voor transparantie in de markt door vraag en aanbod inzichtelijk te maken
    Zie o.a. onze kennispartners.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de netwerkactiviteiten, kennis en onderzoeken van DNWS?  Meld je dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Contact

Hester Bunnink
Coƶrdinator DNWS

h.bunnik@ dnws.nl
088 973 06 73

Lopende onderzoeken

Designing the place to be

We onderzoeken welke concepten en formats bijdragen aan de wederzijdse versterkende werking van retail en cultuur als het gaat om het gezamenlijk verhogen van de bezoekersbeleving binnen stedelijke kernen. Hierbij expliciet aandacht voor de rol die servicedesignbureaus kunnen spelen in het versnellen van de transformaties nodig om de problemen in Nederlandse stedelijke kernen aan te pakken. De creatieve industrie is bij uitstek in staat oplossingen voor stedelijke kernen te ontwikkelen, bezoekersbelevingen in steden te bewerken en te ontwerpen. Deelnemende partijen aan dit onderzoek zijn: DNWS, HvA, HR, IXIN, Cultuurconnectie, Donner Boekhandel Rotterdam, LiveWork, Koos Service Design, Ideate & Design innovation Group.


Bekijk alle publicaties van DNWS

Verdieping

Publicaties

Bekijk alle publicaties van DNWS