Living labs voor retailer en vitale steden van morgen

Future-Proof Retail: samen leren in retail labs

Future-Proof Retail onderzocht in living labs de toekomstbestendige retailer. Retailers experimenteerden samen met studenten en onderzoekers in living labs welke skills (retail-) ondernemers & medewerkers nodig hebben om ‘future-proof’ te zijn en hoe ze die het beste kunnen aanleren. Op deze pagina vind je praktische tools, tips en tricks die zijn ontwikkeld in de labs om als retailer met deze skills aan de slag te gaan, maar ook informatie om vanuit het onderwijs of gemeenten en centrummanagement aan de slag te gaan met labs.

Dit project, o.l.v. De Haagse Hogeschool is uitgevoerd van 2018-2020 en er waren maar liefst 200 ondernemers, 70 medewerkers, 400 studenten, 8 hogescholen/regiocampussen, 12 gemeenten, de creatieve industrie en diverse brancheorganisaties betrokken. 

Bestel hier het boek 'Innoveren met Labs - hoe doe je dat?'

Deelgenomen labs

Informatie voor:

Voor retailers

Praktische tools, podcasts, video’s, kaart- en bordspellen om zowel ondernemer als medewerker op interactieve wijze nieuwe skills te laten ontwikkelen om toekomstbestendig te blijven. Bijvoorbeeld op het gebied van technologie, klantbeleving, innovatief vermogen en digitale vaardigheden.

Bekijk tools voor retailers

Voor onderwijs

Handige tools, tips & tricks om een living lab te op te zetten binnen het onderwijs en de ontwikkeling van skills bij retailers en studenten te activeren. Hoe zet je een hackathon op om vernieuwende ideeën voor winkels op te halen? En hoe pas je Design Thinking toe binnen het managementonderwijs en labs?

Bekijk tools voor onderwijs

Voor centrummanagement

Hoe zet je in samenwerking met hogescholen, retailers en de gemeente een living lab op in jouw winkelgebied? En hoe betrek je retailers bij zo’n lab? Wat is er voor nodig en hoe werkt dit in de praktijk? Hoe zet je een circulair winkelgebied op? Bekijk de video’s, tools & magazines en ga aan de slag!

Bekijk tools voor centrummanagement

Voor overheid

Welke rol kan jij als gemeente spelen, om het opzetten van labs in winkelcentra te stimuleren en hiermee bij te dragen aan vernieuwende retailconcepten? En hoe herken je innovatieve, authentieke ondernemers die een winkelgebied meer karakter geven en help je ze te groeien naar gezonde ondernemingen?

Bekijk tools voor gemeenten

Praktische tools en inspiratie voor retailers

CO-CREATIE TOOL 'MIJN WINKEL EN IK'
Tool
Door middel van deze tool worden retailers uitgedaagd om na te denken over zichzelf en hun winkel op dit moment, door de tijd heen, en in de toekomst, én om ervaringen met elkaar te delen.

DIGITAL LEADERSHIP CARDS VOOR ONDERNEMERS
Spel
De Digital Leadership Cards helpen ondernemers met het ontwikkelen van hun digitale en transformerende vaardigheden in drie stappen. Print ze uit en ga er zelf mee aan de slag.

DE MEDEWERKER ALS CHANGE AGENT
Video
Hoe kunnen je medewerkers de motor worden achter innovatie? Bekijk de video en leer hoe je ook jouw medewerkers kunt inzetten als ‘change agent’. 

ZELFTEST INNOVATIEVE ONDERNEMERSKWALITEITEN
Tool
Ben je als ondernemer geïnteresseerd om je persoonlijke effectiviteit op het gebied van innovatief ondernemerschap te versterken? Bekijk de video en doe de zelftest ondernemerschap!

QUICK WINS VOOR CIRCULARITEIT
Infographic
De transitie naar de circulaire economie is een proces dat nog jaren nodig heeft om volledig ‘normaal’ te zijn in het retaillandschap. Deze poster toont circulaire “quick-wins” voor ondernemers van nu, die relatief eenvoudig (direct) toepasbaar zijn.

CO-CREATIE TOOL 'WINKELGESPREK'
Tool
Laat anderen reflecteren op jouw winkel! Voor retailers is dit een tool om in gesprek te gaan met klanten en mensen om hen heen. Door anderen te laten reflecteren op de winkel en inspiratie op te doen bij de buren, zien retailers hun werk in een nieuw licht.

WERK AAN DE GASTVRIJHEID VAN JE WINKEL
Spel
Deze spellen kunnen winkeliers helpen hun gastvrijheid op een hoger niveau te tillen. De spellen nodigen uit om het gesprek met elkaar aan te gaan over dit onderwerp. In de spellen zijn allerlei opgedane kennis, inzichten, dilemma’s en casussen verwerkt.

GAST OF KLANT? VERHALEN OVER GASTVRIJHEID
Inspiratie
Dit betreft een interviewreeks waarbij steeds een lokale zelfstandige winkelierhet gesprek aanging met een horeca ondernemer. Het doel was om zicht te krijgen op het verschil tussen de term klant en gast. 

GEBRUIK VAN TECHNOLOGIE IN JE WINKEL 
Tool
Hier vind je handleidingen voor het gebruik van in-store technologiën, zoals de Spybril, Facereader, Ipal Robot, Multistore App, VR-bril, Telepresence Beam en NFC Tags. Kijk hoe je deze technologieën toepast in jouw winkel!

STICKER VOOR CIRCULAIRE AMBITIE
Tool
Vul als retailer deze sticker in en hang 'm op in je winkel. Het laat de klant zien dat hier aan circulariteit gewerkt wordt. Na twee maanden worden de ambities geëvalueerd. Doel is ook om bewustzijn te creëren bij de retailer en zijn personeel.

ONLINE PLATFORM VOORMIJNWINKEL.NL 
Tool - under construction
Voormijnwinkel.nl wordt een online platform waar technologie providers hun producten kunnen voorstellen aan de MKB retailer. Geen marketing, maar toegepaste beschrijvingen van nut en toegevoegde waarde. Het platform zal eind 2020 klaar zijn.

BORDSPEL KLANDIZIE: WERKEN AAN KLANTVRIENDELIJKHEID
Spel 
Klantvriendelijkheid is een vak en dat kun je leren. Bij het bordspel Klandizie zorg je op een speelse manier voor bewustwording en voor feitelijke gedragsverandering d.m.v. kennis van producten en het bediscussiëren van mogelijke bedrijfssituaties.

INNOVATIEVE RETAILERS AAN HET WOORD
Podcast
Terwijl retailreuzen het moeilijk hebben zien we, vaak buiten de steden of diep in de wijk, kleine wonderen gebeuren. Laat je inspireren door vijf innovatieve retailers die het anders doen dan de norm, luister de podcasts!

RETAILINSPIRATIE UIT HET RANDLAND
Inspiratie
Binnen Lab Fygital rees de vraag: wat kunnen de steden leren van wat zich afspeelt buiten de stad? We nemen je mee op onze reis langs experts, ondernemers en ontwerpers. Laat je inspireren met dit 'reis'verslag! 

HET FUTURE-PROOF MAGAZINE: LEREN IN LIVING LABS
Inspiratie
Dit is een tijdschrift met verhalen van retailers die hebben deelgenomen aan de eerste labs van Future-Proof Retail. In dit magazine vind je ook een overzicht van de verschillende labs en de doelen en doelgroepen ervan.

LOKALE HELDEN, DE PARELS VAN EEN WINKELGEBIED?
Inspiratie
Lokale helden gaan zonder ballast van een retailverleden aan de slag met nieuwe ideeën en kunnen de pareltjes van een winkelgebied worden. Gemeenten hebben er baat bij om deze authentieke, innovatieve ondernemers te herkennen. Maar hoe?

HOE ANTON, DE KAASBOER, NIEUWE KLANTEN WERFT
Tool
Bekijk in dit filmpje het voorbeeld van Anton. Anton is een kaasboer die door middel van verschillende ondernemerschapskwaliteiten meer omzet weet te genereren. Door bijvoorbeeld zijn producten te combineren met producten van andere lokale ondernemers. Wil jij ook aan de slag met je ondernermschapskwaliteiten? Bekijk dan ook eens deze tool.

PORTRETTEN IN DE RETAIL
Boekje 
Dit boekje met portretten van retailmedewerkers laat zien hoe mensen verschillen in de uitvoering van hun beroep, en wat dat vervolgens betekent voor de ontwikkeling van future-proof skills en kwaliteiten. Het moedigt ondernemers, floormanager en natuurlijk winkelmedewerkers zelf aan om kansen op leren te zien, en te verzilveren. 

Praktische tools en inspiratie voor onderwijs

ORGANISEER EEN HACKATHON OMTRENT WINKELINNOVATIE
Tool
Middels een ‘hackathon’ kan een lab in korte tijd veel ideeën opdoen voor vernieuwing in winkels. Ondernemers co-creëren hierbij met studenten en verhogen hun co-creatie skills. Dit boekje vertelt hoe dat gaat, met handige werkbladen om zelf een hackathon te organiseren.

BORDSPEL KLANDIZIE: WERKEN AAN KLANTVRIENDELIJKHEID
Spel 
Klantvriendelijkheid is een vak en dat kun je leren. Bij het bordspel Klandizie zorg je op een speelse manier voor bewustwording en voor feitelijke gedragsverandering d.m.v. kennis van producten en samen discussiëren over situaties die in een bedrijf kunnen voorkomen.

KRITISCHE VRIENDEN VOOR WINKELIERS 
Tool
Hoe zet je vanuit het onderwijs studenten in als “kritische vrienden” van winkeliers? In Lab Traction is deze methode ontwikkeld. Het boekje vertelt hoe je als Kritische Vriend te werk gaat, wat het je op kan leveren, maar ook wat docenten en studenten moeten doen om dit elders te kunnen toepassen.

DESIGN THINKING IN MANAGEMENTONDERWIJS
Tool
Als je studenten in retaillabs wilt laten werken, heb je design-thinking nodig. Een traditionele stijl (oorzaak-oplossing) of besluitvormingsstijl (één beste optie) voldoen niet in een lab. Experimenteren en testen passen daar beter bij. Hoe kunnen managementstudenten dit het beste leren en wat zijn de valkuilen?

RETAILERS BETREKKEN BIJ LABS, HOE?
Tool
Gebruik dit handige schema om te leren hoe succesvol retailers kunt betrekken bij living labs in winkelgebieden. Op deze manier kan je een goede samenwerking met de retailer optuigen en samen een inspirerend en waardevol lab creëren.

DE MEDEWERKER ALS CHANGE AGENT
Video
Hoe kunnen je medewerkers de motor worden achter innovatie? Bekijk de video en leer hoe je ook jouw medewerkers kunt inzetten als ‘change agent’. 

RETAILINSPIRATIE UIT HET RANDLAND
Inspiratie
Binnen Lab Fygital rees de vraag: wat kunnen de steden leren van wat zich afspeelt buiten de stad? We nemen je mee op onze reis langs experts, ondernemers en ontwerpers. Laat je inspireren met dit 'reis'verslag!

HOE BOUW JE EEN RETAILLAB OP?
Tool
Bij het bouwen van een retaillab komt heel veel kijken. Denk aan het faciliteren van zaken, de communicatie met stakeholders, het verzamelen en analyseren van data of het evalueren van een lab. Deze tool helpt lab coördinatoren met hun taak.

VERBETER JE BUSINESS GESPREKSKAARTEN
Tool
Deze kaarten verbeelden belangrijke onderdelen van een retailbusiness. Ze helpen om – ook tussen de bedrijven door – in gesprek te gaan met de retailer. Studenten kunnen ze gebruiken om informatie op te halen voor het ondersteunen van de ondernemer t.o.v. de voor hem relevante verbeteraspecten en skills.

ONDERNEMEND LEREN MET 'DE LERENDE REIS'
Tool
De leerervaring en de leerlijn van een persoon of groep die nieuwe kennis en competenties opdoet binnen het lab is onderdeel van wat we de lerende reis noemen (naar analogie van de customer journey in service design). De lerende reis bestaat uit een reeks van op elkaar voortbouwende leermomenten die in het lab of online worden meegemaakt of ervaren.

 

LEER VAN LAB FYGITAL IN ROTTERDAM
Inspiratie
In deze tool lees je hoe Lab Fygital hun lab heeft vormgegeven. Leer welke samenwerkingspartners voor hen werkten en met welke methodieken zij het meeste succes behaalden.

Meettool ‘Tech Readiness’ medewerker
Tool
Hoe ‘tech-ready’ zijn medewerkers en hoe kun je dat meten? Hype lab ontwikkelde daarvoor onderstaande tool, een meettool waarmee retailers precies in kaart kunnen brengen waar hun medewerkers staan op het gebied van vaardigheden ten opzichte van nieuwe technieken. De meettool is tot stand gekomen na onderzoek in de Hype labs van 2018-2020. Lees hier hoe de tool werkt en tot stand is gekomen.PORTRETTEN IN DE RETAIL
Boekje
Dit boekje met portretten van retailmedewerkers laat zien hoe mensen verschillen in de uitvoering van hun beroep, en wat dat vervolgens betekent voor de ontwikkeling van future-proof skills en kwaliteiten. Het moedigt ondernemers, floormanager en natuurlijk winkelmedewerkers zelf aan om kansen op leren te zien, en te verzilveren.

Praktische tools en inspiratie voor centrummanagement

HOE BOUW JE EEN RETAILLAB OP?
Tool
Bij het bouwen van een retaillab komt heel veel kijken. Denk aan het faciliteren van zaken, de communicatie met stakeholders, het verzamelen en analyseren van data of het evalueren van een lab. Deze tool helpt lab coördinatoren met hun taak.

HET CIRCULAIR KWARTIER MAGAZINE
Inspiratie
Wil je weten hoe studenten, onderzoekers en retailers in Leeuwarden een “circulair kwartier” laten ontstaan? Dit magazine biedt inspiratie voor gemeenten en centrummanagers om dit lab ook naar hun stad te halen.

RETAILERS BETREKKEN BIJ LABS, HOE?
Tool
Gebruik dit handige schema om te leren hoe succesvol retailers kunt betrekken bij living labs in winkelgebieden. Op deze manier kan je een goede samenwerking met de retailer optuigen en samen een inspirerend en waardevol lab creëren.

HYPE LAB OVERZICHTSFILM: EEN RETAILLAB IN DE PRAKTIJK
Video
Ben je benieuwd hoe een retaillab in de praktijk werkt? Hoe gaat zoiets er aan toe en wat kan je eigenlijk verwachten? Bekijk dan eens deze overzichtsfilm van Hype Lab voor een concreet beeld van een living lab in de praktijk. Veel kijkplezier!

HET FUTURE-PROOF MAGAZINE: LEREN IN LIVING LABS
Inspiratie
Dit is een tijdschrift met verhalen van retailers die hebben deelgenomen aan de eerste labs van Future-Proof Retail. In dit magazine vind je ook een overzicht van de verschillende labs en de doelen en doelgroepen ervan.

LOKALE HELDEN, DE PARELS VAN EEN WINKELGEBIED?
Inspiratie
Lokale helden gaan zonder ballast van een retailverleden aan de slag met nieuwe ideeën en kunnen de pareltjes van een winkelgebied worden. Gemeenten hebben er baat bij om deze authentieke, innovatieve ondernemers te herkennen. Maar hoe?

ROADMAP LAB CIRCULARITY VOOR WINKELIERS
Tool
Deze roadmap helpt ondernemers in winkelgebieden die meer circulair willen worden en dit ook aan hun klanten willen laten zien.

HOE ZET JE EEN FUTURE-PROOF-RETAIL LAB OP?
Video
Deze film laat zien wat er voor een retaillab allemaal nodig is. Er wordt stap voor stap uitgelegd wat je als centrummanager moet doen om een lab te organiseren en wie en wat je daarvoor nodig hebt. Een handig hulpmiddel om aan de slag te gaan, succes!

BRANDING VAN EEN CIRCULAIR GEBIED
Tool
Lab Circularity wil niet alleen retailers meer circulair laten werken, maar dit ook aan de stad en consumenten laten zien. Als hulpmiddel voor winkelgebieden die als “circulair kwartier” aan de slag willen hebben studenten dit merkplan gemaakt.

LEER VAN LAB FYGITAL IN ROTTERDAM
Inspiratie
In deze tool lees je hoe Lab Fygital hun lab heeft vormgegeven. Leer welke samenwerkingspartners voor hen werkten en met welke methodieken zij het meeste succes behaalden.

BRAND GUIDES EHBR(ETAIL), HYPE LAB EN LAB CIRCULARITY
Guides 
Zelf aan de slag met een Hype lab, EHBR(etail) of Lab Circularity? Dan helpt het als alle vormgeving al voor je is gedaan. Download de brand guides om direct op weg te helpen met de uitingen rondom je eigen lab.

Praktische tools en inspiratie voor overheid

HOE ZET JE EEN FUTURE-PROOF-RETAIL LAB OP?
Video
Deze film laat zien wat er voor een retaillab allemaal nodig is. Er wordt stap voor stap uitgelegd wat je als centrummanager moet doen om een lab te organiseren en wie en wat je daarvoor nodig hebt. Een handig hulpmiddel om aan de slag te gaan, succes!

HYPE LAB OVERZICHTSFILM: EEN RETAILLAB IN DE PRAKTIJK
Video
Ben je benieuwd hoe een retaillab in de praktijk werkt? Hoe gaat zoiets er aan toe en wat kan je eigenlijk verwachten? Bekijk dan eens deze overzichtsfilm van Hype Lab voor een concreet beeld van een living lab in de praktijk. Veel kijkplezier!

HET CIRCULAIR KWARTIER MAGAZINE
Inspiratie
Wil je weten hoe studenten, onderzoekers en retailers in Leeuwarden een “circulair kwartier” laten ontstaan? Dit magazine biedt inspiratie voor gemeenten en centrummanagers om dit lab ook naar hun stad te halen.

ROADMAP LAB CIRCULARITY VOOR WINKELIERS
Tool
Deze roadmap helpt ondernemers in winkelgebieden die meer circulair willen worden en dit ook aan hun klanten willen laten zien.

LOKALE HELDEN, DE PARELS VAN EEN WINKELGEBIED?
Inspiratie
Lokale helden gaan zonder ballast van een retailverleden aan de slag met nieuwe ideeën en kunnen de pareltjes van een winkelgebied worden. Gemeenten hebben er baat bij om deze authentieke, innovatieve ondernemers te herkennen. Maar hoe?