Retail online

Hoe ontwikkelt het online kanaal zich?

Verschillende bronnen met eigen definities en onderzoeksmethoden geven verschillende cijfers. Hiernavolgend een overzicht van cijfers gebaseerd op CBS (meting onder bedrijven), de Thuiswinkel Markt Monitor (TMM, meting onder NL huishoudens en retaildata) en het Randstad Koopstromenonderzoek (KSO2018, meting onder NL huishoudens in de Randstad). Bij elke bron wordt meer informatie gegeven over de onderzoeksmethode en definities. Verschillen tussen de cijfers komen onder andere voort door meting onder bedrijven versus meting onder consumenten, de wijze dan wel frequentie van uitvragen, verschil in afbakening van wat wel en niet onder een productgroep (of dienst) valt en door het wel of niet meenemen van omzet over de grens van NL huishoudens of van toerisme uit buitenland in NL.

Online aandeel

CBS/Panteia: Aandeel niet-in-de-winkel omzet NL multichannel detailhandelsbedrijven + NL web-/postorderbedrijven op de totale detailhandelsomzet incl. web/postorderbedr.

2015 2016 2017 2018*
Totaal NL Detailhandel incl. web/postorder 10% 11% 13% 14%

Bron: CBS Productiestatistiek, bewerking en *raming Panteia. Omzet NL detailhandelsbedrijven, excl. apotheken, tankstations, warme bakkers en ambulante handel. Incl. omzet afkomstig van buitenlandse huishoudens uitgegeven in NL (web)winkels, excl. omzet van NL huishoudens bij buitenlandse (web)winkels. De totale detailhandelsomzet betreft dat deel van de netto omzet dat uit verkoop aan consumenten wordt gegenereerd. Voor meer informatie klik hier.

Online ontwikkeling

CBS: Detailhandel: Omzetontwikkeling internetverkopen 

2015 t.o.v 2014 2016 t.o.v 2015 2017 t.o.v 2016 2018 t.o.v 2017
Detailhandel multichannel online + postorder/web online (excl. fysiek) 22% 20% 20% 18%
Multi-channel online (bedrijven met zwaartepunt niet online) 22% 17% 22% 26%
Postorderbedrijven/webwinkels  online (bedrijven met zwaartepunt online) (SBI 4791) 22% 22% 19% 13%

Bron: CBS Omzetstatistiek, meting onder NL detailhandelsbedrijven (excl. apotheken, tankstations, warme bakker) (incl. ambulante handel). Incl. omzet afkomstig van huishoudens uit buitenland in NL (web)winkels, excl. omzet van NL huishoudens bij buitenlandse (web)winkels. Voor meer informatie klik hier

CBS: Detailhandel: Omzetontwikkeling internetverkopen op kwartaalbasis

2019 Q1 t.o.v.
2018 Q1
2019 Q2 t.o.v.
2018 Q2
2019 Q3 t.o.v.
2018 Q3
2019 Q4 t.o.v.
2018 Q4
Detailhandel mutichannel online + postorder/web online (excl. fysiek) 17% 18% 18%
Multi-channel online (bedrijven met zwaartepunt niet online) 24% 23% 22%
Postorderbedrijven/webwinkels online (bedrijven met zwaartepunt online) (SBI 4791)  12% 15% 15%

Bron: CBS Omzetstatistiek, meting onder NL detailhandelsbedrijven (excl. apotheken, tankstations, warme bakkers) (incl. ambulante handel). Incl. omzet afkomstig van hh uit buitenland in NL (web)winkels, excl. omzet van NL hh bij buitenlandse (web)winkels. Voor meer informatie klik hier.

Thuiswinkel Markt Monitor: Aandeel online binnen totale
marktsegment(%) op jaarbasis

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

Totaal 11% 14% 16% 17%
Food/Nearfood 2% 3% 4% 5%
Non-food
Consumentenelektronica 24% 28% 30% 32%
IT 36% 47% 50% 51%
Huishoudelijke elektronica 23% 24% 26% 27%
Kleding 29%
Schoenen & lifestyle 38%
Health & Beauty 7% 8% 11% 13%
Home & Garden 16%
Media & Entertainment 48% 52% 55% 55%
Speelgoed 27%
Sport & Recreatie 16% 18% 17% 16%
Telecom 34% 40% 41% 44%
Overige Producten 17% 20% 19% 22% 

Bron: Uitvoering GfK, in opdracht van Thuiswinkel.org, mogelijk gemaakt door PostNL (Excl. bestedingen bij websites anders dan Nederlandstalig) (Excl. verzendkosten en retouren) (nb: door wijziging meetmethode medio 2018 is bij enkele productgroepen alleen 2018 getoond). Voor meer informatie klik hier

Thuiswinkel Markt Monitor: Online ontwikkeling binnen marktsegment(%) op jaarbasis

2015 t.o.v. 2014 2016 t.o.v. 2015 2017 t.o.v. 2016

2018 t.o.v 2017

Totaal 22% 30% 16% nb
Food/ Nearfood 39% 33% 35% 24%
Non-Food 20% 30% 14% nb
Consumentenelektronica 20% 16% 11% 10%
IT 17% 33% 6% -4%
hh elektronica 20% 10% 16% 7%
Kleding 14% 53% 24% nb
Schoenen & Lifestyle 16% 83% 25% nb
Health & Beauty 18% 11% 45% 17%
Home & Garden 15% 26% 30% nb
Media & Entertainment 17% 13% 8% -4%
Speelgoed 29% 29% 18% nb
Sport & Recreatie 26% 3% 8% -2%
Telecom 18% 31% -2% 18%
Overige Producten 62% 8% 11%  nb

Bron: Uitvoering GfK, in opdracht van Thuiswinkel.org en in samenwerking met PostNL. (Excl. bestedingen bij websites anders dan Nederlandstalig) (Excl. verzendkosten en retouren) (nb: door wijziging meetmethode medio 2018 is bij enkele productgroepen geen vergelijking met eerder mogelijk). Voor meer informatie klik hier

Thuiswinkel Markt Monitor: Aandeel online binnen totale marktsegment (%) op kwartaalbasis

 

 

2019 Q1

 

2019 Q2 

 

2019 Q3 

 

2019 Q4

 

Totaal 18% 18% 17%
Food/ Nearfood 6% 7% 5%
Non- Food
Consumentenelektronica 33% 38% 36%
IT 51%

54%

56%
Huishoudelijke elektronica 28% 30% 30%
Kleding 33% 33% 32%
Schoenen & Lifestyle 43% 43% 42%
Health & Beauty 15% 14% 13%
Home & Garden 16% 14% 18%
Media & Entertainment 58% 59% 58%
Speelgoed 31% 29% 34%
Sport & Recreatie 19% 16% 13%
Telecom 42% 43% 44%
Overige Producten 20% 20% 18%

Bron: Uitvoering GfK, in opdracht van Thuiswinkel.org, mogelijk gemaakt door Post.nl. (Excl. bestedingen bij websites anders dan Nederlandstalig) (Excl. verzendkosten en retouren) (nb: door wijziging meetmethode vanaf 2018 wordt alleen 2018 getoond). Voor meer informatie klik hier

Thuiswinkel Markt Monitor: Online kwartaalontwikkeling binnen marktsegment (%)

2019 Q1 t.o.v.
2018 Q1
2019 Q2 t.o.v.
2018 Q2
2019 Q3 t.o.v.
2018 Q3
2019 Q4 t.o.v.
2018 Q4
Totaal
Food/ Nearfood 36% 39% 25%
Non- Food
Consumentenelektronica 10% 12% 10%
IT -2%

13% 14%
Huishoudelijke elektronica 1% 13% 15%
Kleding 16% 13% 3%
Schoenen & Lifestyle 23% 19% 18%
Health & Beauty 21% 20% 5%
Home & Garden 32% -15% 15%
Media & Entertainment -2% 4% 11%
Speelgoed 16% -10% -2%
Sport & Recreatie 72% -14% -5%
Telecom -5% -1% -3%
Overige Producten

Bron: Uitvoering GfK, in opdracht van Thuiswinkel.org en in samenwerking met PostNL. (Excl. bestedingen bij websites anders dan Nederlandstalig) (Excl. verzendkosten en retouren) (nb: door wijziging meetmethode is geen vergelijking met 2017 mogelijk). Voor meer informatie klik hier

KSO Randstad (excl. Almere en Lelystad): Binding van bestedingen aan webwinkels Randstad inwoners (%)

2015 2016 2017 2018
Totaal 12% 14%
Dagelijkse boodschappen 2% 3%
Niet-dagelijkse boodschappen  21% 24%
Elektronica 35% 42%
Media en hobby artikelen 42% 43%
Huishoudelijke artikelen 12% 16%
Mode 24% 28%
Doe-het-zelf artikelen 3% 5%
Woninginrichting 12% 15%
Tuinartikelen en planten 2% 3%
Sport- en spel artikelen 21% 25%

Bron: Uitvoering I&O, in opdracht van provincie Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht. (Incl. bestedingen Randstad inwoners in buitenland). Voor meer informatie klik hier voor onderzoeksmethodiek en begrippen.

CBS Budgetonderzoek: Aandeel online binnen totale marktsegment (%)

2015 2016 2017 2018
Totaal online bestedingen 6%
Levensmiddelen online bestedingen 1%
Duurzaam en overige goederen online bestedingen 10%

Bron: Bewerking en raming Panteia o.b.v. CBS Budgetonderzoek (bestedingen NL huishoudens online, offline, binnen- & buitenland). Voor meer informatie klik hier